INFO OM GENERALFORSAMLING DEN 7. SEPTEMBER

Vi håber, at vi ser dig til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag den 7. september. Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.

DU har mulighed for at få indflydelse på generalforsamlingens forløb ved at stille forslag til dagsordenen. Dine forslag skal være bestyrelsens formand Henrik Kramer i hænde senest 1 uge før – tirsdag den 31. august. (Desværre har sætternissen været på spil i den udsendte flyer, så hvis der skulle komme forslag torsdag den 2. september, vil de blive tilføjet dagsordenen og en ny sendt ud).

Forslag skal jfr. vedtægterne sendes skriftligt til Henrik Kramer på henrik.kramer@hotmail.com. Den endelige dagsorden offentliggøres på Facebooksiden Det sker i Vejstrup og her på hjemmesiden.

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsesarbejdet i foreningen, er der mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen. Der skal vælges både medlemmer til selve bestyrelsen og suppleanter. Også som suppleant har du mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne og få indflydelse. Skriv gerne til formanden på henrik.kramer@hotmail.com eller ring på 81612106 for en snak om bestyrelsesarbejdet. Du er også velkommen til at kontakte et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du finder os under menupunktet “bestyrelsen”.

TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106. Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen for støtteforeningen

VELKOMMEN TIL SPISNING OG GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus 2021 afholdes i forsamlingshuset TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 19.00. Samme aften afholder støtteforeningen generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og suppleant
Eventuelt

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at tænke over, om de har forslag til foreningen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen i forsamlingshuset eller støtteforeningen.

Der er også altid plads til én til i de mange arbejdsgrupper/ interessegrupper, der fungerer under bestyrelsen. Der vil blive mulighed for at melde sig til arbejdet i grupperne i
forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før dvs. tirsdag den 31. august på mail til henrik.kramer@hotmail.com.
Den endelige dagsorden offentliggøres kort før generalforsamlingen på hjemmesiden og Facebook.

Alle medlemmer bydes på gratis aftensmad kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Der vil senere komme informationer om tilmelding til spisningen.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Som bekendt er den årlige generalforsamling blevet udsat et par gange på ubestemt tid, men nu har bestyrelsen fastsat en ny dato. Generalforsamlingen bliver torsdag den 7. september. Sæt et stort x i kalenderen og tænk over, om du har ønsker til dagsordenen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen eller være med i en af de mange arbejdsgrupper.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 2. september. Send dit forslag på mail til henrik.kramer@hotmail.com . Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne.

Vi vil glæde os til at give status på byggeprojektet og fortælle, hvad der er sket i foreningen i Coronapausen, så vi håber, at rigtig mange vil møde op. Der vil blive være gratis aftensmad kl. 18.00 og start på generalforsamlingen kl. 19.00.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Generalforsamlingen i Vejstrup Forsamlingshus skal jfr. vedtægterne afvikles i februar, men det lod sig som bekendt ikke gøre på grund af Corona.

For at kunne fastholde det traditionelle koncept med fællesspisning og givtig meningsudveksling har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien. Dato vil blive bekendtgjort her på siden, på Facebook, i Månedsavisen og i Folk og Fæ.

Venlig hilsen bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening afholdes i forsamlingshuset mandag den 8. februar kl. 18.00 – 21.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Eventuelle forslag sendes skriftligt til foreningens formand Henrik Kramer på mail henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. februar.

Endelig dagsorden offentliggøres her på hjemmesiden.

TAK FOR EN GOD GENERALFORSAMLING

En stor tak til 30 fremmødte medlemmer fra Vejstrup Forsamlingshus og Støtteforening for en god og konstruktiv generalforsamling.

Referatet vil blive lagt på hjemmesiden, når det foreligger, men ganske kort så blev Henrik Kramer, Henrik Hansen og Michael Tørnqvist genvalgt til bestyrelsen for forsamlingshuset. Nyvalgt blev Mette Hahn. Suppleanter er Allan Rasmussen og Jonna Sørensen.

Bestyrelsen fik enstemmig opbakning til at foretage eventuel låneoptagelse i forbindelse med selvfinansiering til ombygningsprojeltet.

Til støtteforeningens bestyrelse nyvalgtes Morten Olsen. Inge Nielsen er suppleant.

HUSK TILMELDING TIL SPISNING FØR GENERALFORSAMLINGEN

Forsamlingshuset er ved at lave en aftale, så der bliver mulighed for få lavet maden i huset, når man lejer det. På torsdag, hvor vi afholder vores generalforsamling, har du mulighed for at prøvesmage en lækker anretning.

HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR TILMELDT DIG, SÅ KAN DU NÅ DET ENDNU PÅ TLF. 51802892 – SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER ONSDAG DEN 26. FEBRUAR.
VI SPISER KL. 18.00.

VEL MØDT I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS!

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGERNE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Der er ikke indkommet yderligere forslag, så dagsordenen for forsamlingshusets generalforsamling er denne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning, herunder orientering om byggeprocessen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg til eventuel lånoptagning i forbindelse med delvis selvfinansiering af ombygningen
 5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer foruden 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og suppleant
 8. Eventuelt

Den opmærksomme læser vil bemærke, at punktet “valg af formand” er udgået i forhold til, hvad vi tidligere har offentliggjort. Det skyldes, at sætternissen var kommet til at kopiere dagsordenen fra et forslag til vedtægtsændringer, som blev forkastet på generalforsamlingen 2019. Vi beklager fejlen.

Dagsorden for støtteforeningen er som følger:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning
3) Kasserers beretning
4) Valg af bestyrelse. Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen og 1 suppleant.
5) Valg af revisorer. Der skal ikke vælges revisorer i år, da disse er valgt for 2 år.
6) Vedtægtsændringer.
7) Eventuelt.

HUSK TILMELDING TIL SPISNING PÅ TLF. 51802892 SENEST DEN 24. FEBRUAR

VI SPISER KL. 18.00, OG GENERALFORSAMLINGEN STARTER KL. 18.30.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

VIL DU SPISE MED I FORSAMLINGSHUSET FORUD FOR GENERALFORSAMLINGERNE DEN 27. FEBRUAR?

Vi starter med EN LET ANRETNING KL. 18.00
DET ER GRATIS AT SPISE MED, MEN FOR AT UNDGÅ FOR MEGET MADSPILD VIL VI GERNE HAVE EN FORNEMMELSE AF, HVOR MANGE DER DELTAGER I SPISNINGEN.
SEND DERFOR VENLIGST EN SMS TIL 51802892 SENEST DEN 24. FEBRUAR, hvis du deltager i spisningen.

GENERALFORSAMLINGEN FOR FORSAMLINGHUSET STARTER KL. 18.30.
Når den er afsluttet, starter GENERALFORSAMLINGEN I STØTTEFORENINGEN.
Mødet forventes at slutte ved 20-tiden, men allersenest kl. 21.00.

Hvis du kender til nogle, der ikke er med på Facebook, må du gerne sprede budskabet.
TAK FOR DIN HJÆLP OG PÅ GENSYN DEN 27. FEBRUAR.

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 27.2.2020

Så er tiden igen kommet til den årlige generalforsamling, og vi håber at se rigtig mange af vores trofaste medlemmer TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 18.00-21.00 I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS.

Der serveres en let anretning, inden den egentlige generalforsamling starter – så du kan springe aftensmaden over derhjemme!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning, herunder orientering om byggeprocessen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg til eventuel lånoptagning i forbindelse med delvis selvfinansiering af ombygningen
 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 1 uge før og offentliggøres på www.vejstrupforsamlingshus.dk i dagene før generalforsamlingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 revisorer og suppleant
 9. Eventuelt

Generalforsamling for støtteforeningen vil blive afholdt inden for samme tidsrum. Nærmere herom følger.

VEL MØDT!