DAGSORDEN FOR BORGERMØDET ANG. BOFÆLLESSKABET

På kommunens hjemmeside kan man nu finde dagsordenen for borgermødet den 24. november.

Program

· Politisk velkomst v. Arne Ebsen, formand for Plan – og lokalsamfundsudvalget

· Planlægning og proces for det nye bofællesskab v. Zacharias Olesen, byplanlægger i Svendborg Kommune

· Præsentation af Foreningen Bofællesskabet i Vejstrup v. Elisabeth Antonsen, forperson i foreningen

· Præsentation af Svendborg Andels-Boligforening v. Thomas Jeppesen, direktør i Svendborg Andels-Boligforening

· Præsentation af scenarier og modeller for bofællesskab v. Niels Janus, arkitekt i Graa Arkitekter

· Spørgecafé og snacks

· Fælles afslutning

Du kan læse mere om borgermødet i bunden af dette opslag:

https://www.svendborg.dk/nyheder/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-bofaellesskab-i-vejstrup

BORGERMØDE OM BOFÆLLESSKABET I VEJSTRUP

Torsdag den 24. november kl. 18.00 – 20.00 afholder Svendborg Kommune Borgermøde ang. det nye bofællesskab. Mødet holdes i Vejstrup Forsamlingshus. Undervejs i mødet serveres et lettere traktement.

Mødet holdes midt i den første høringsproces vedr. bofællesskabet. Høringsprocessen starter i dag og løber til den 8. december, så man kan indsende kommentarer og/eller forslag allerede nu eller vente til efter borgermødet.

Der kan findes flere oplysninger om planprocessen og borgermødet på Svendborg Kommunes hjemmeside.
Læs mere her

https://www.svendborg.dk/nyheder/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-bofaellesskab-i-vejstrup

OPDATERING PÅ BORGERMØDET OG BYRÅDSMØDET

Det ligger nu fast, at møderne den 27. oktober vil blive gennemført, så glæd dig til at møde Svendborg Kommunes Byråd i Vejstrup.

På grund af Covid19 kan der desværre kun være plads til få tilhørere i forsamlingshuset. Vi arbejder derfor sammen med kommunen på at supplere med en virtuel løsning, så man enten kan følge mødet hjemmefra eller i et lokale et andet sted i byen. Planen er, at man her i fællesskab med andre og en kop kaffe kan se mødet på storskærm og ligeledes få lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne via sms. Nærmere information om sted vil følge – hold godt øje med hjemmesiden eller skiltet ved forsamlingshuset og Facebook

Vi har netop modtaget svar på en del spørgsmål, som vi har fremsendt til kommunen i forbindelse med planlægningen af mødet. Svarene indeholder nyttige informationer, som er værdifulde i den videre forberedelse, som planlægningsgruppen skal lave, og for borgerne i øvrigt. Når materialet foreligger i en udgave, der kan offentliggøres, vil det blive lagt på hjemmesiden under dokumenter.

Spørgsmål og svar til kommunen er stillet ud fra mødets dagsorden:

  1. Bosætning
  2. Trafiksikkerhed (hastighedsbegrænsning, belysning i Ådalen)
  3. Landsbyforskønnelse

Tilmelding til borgermødet og byrådsmødet bliver gennem Svendborg Kommune, så hold godt øje med, hvornår der åbnes for tilmelding. Det bliver formentlig lige efter efterårsferien.

STATUS PÅ BORGERMØDET DEN 27. OKTOBER

Vi har tidligere bekendtgjort, at Svendborg Kommunes byråd vil holde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus den 27. oktober, og at der forud for mødet vil blive afholdt et borgermøde med overskriften ”Vejstrups udvikling”. Selv om Corona ganske givet sætter sine begrænsninger for møderne, har vi fra bestyrelsen et stort ønske om at holde fast i planerne, og kommunen har været imødekommende over for vores ønske.

Hvordan Coronarestriktionerne ser ud den 27. oktober, kan ingen vide på nuværende tidspunkt; men vi arbejder konstruktivt sammen med kommunen på at finde en form, der tilgodeser, at så mange borgere som muligt får chance for at tage del i mødet.

Vi har som lovet udarbejdet et program ud fra de borgerforslag, der er indkommet, og vi er glade for, at det har kunnet lade sig gøre at få alle fremsendte ønsker med. Emnerne er bosætning, trafiksikkerhed (hastighedsregulering, belysning) og landsbyforskønnelse.

Nærmere oplysninger om form og tilmelding vil følge. Vær opmærksom, så du ikke går glip af chancen for at møde Svendborg Kommunes byrådspolitikere og høre, hvad de tænker om Vejstrups fremtidige udvikling.

BORGER- OG BYRÅDSMØDE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Tirsdag den 27. oktober har Svendborg Kommunes byråd besluttet at afholde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus. Inden byrådsmødet starter kl. 17.00 afholdes der et borgermøde fra kl. 16.00 – 16.50. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil deltage i borgermødet og vise, at Vejstrups borgere tager aktivt del i udviklingen af Vejstrup og omegn.

Forsamlingshuset planlægger programmet for borgermødet sammen med Svendborg Kommune. Temaet bliver ”Vejstrups udvikling”, og vi vil meget gerne have dine input til, hvilke emner der skal tages op under dette tema, så vi får talt om det, der interesserer Vejstrups borgere.

Hvilke emner synes du, det er vigtigt at komme ind på under denne overskrift – og har du andre idéer og forslag til mødet?

Skriv til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. september – så vil vi gøre, hvad vi kan, for at få plads til så meget som muligt i programmet.

Du er naturligvis velkommen til at deltage i både borgermøde og byrådsmøde!

Venlig hilsen bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

BYRÅDSMØDE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Svendborg Byråd har besluttet af holde sit møde tirsdag den 27. oktober i Vejstrup Forsamlingshus. Forud for byrådsmødet er der borgermøde. Det starter kl. 16.00.

Vi vil informere nærmere efter sommerferien, men alle er velkomne til begge møder – så reservér datoen i din kalender.

INPUT FRA BORGERMØDET

Med endnu en stor tak for opbakningen på borgermødet den 19. januar følger her som lovet sammenskrivning af de gode input fra grupperne. Sammen med alle de andre gode input, Vejstrups borgere har givet gennem det sidste års tid, tages de med i det videre arbejde.

BORGERMØDE DEN 19.2.2020 KL. 19.00-21.00

Byggegruppen og rådgiverne er ved at være klar med en status på ombygningsplanerne og indbyder dig til borgermøde, hvor du blandt andet vil få en præsentation af projektoplægget i form af en 3D-model!

Du vil også kunne høre om folkeaktierne og give dit besyv med om projektet.

Foreningen er vært for en kop kaffe/te og et stykke kage.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG – IGEN – I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS!