NYT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 16. JUNI

Genåbning
Bestyrelsen kunne på sit møde i sidste uge glæde sig over den kæmpe opbakning, der har været til de arrangementer, som har åbnet huset efter coronanedlukningen. Det gælder både Vejstrup spiser sammen og koncerten med Sko og Torp. Foran os venter Sankt Hansaften, hvor fællesspisningen allerede har god tilslutning, så vi tror på en god aften ved gadekæret!

Efteråret
Hovedpunktet på mødet var efterårets arrangementer. Du kan glæde dig! Der er mange gode ting i støbeskeen. Følg med her på hjemmesiden, Facebook, i Folk og Fæ samt Månedsavisen.

Generalforsamling
Der er allerede nu sendt varsel ud om generalforsamlingerne i forsamlingshuset og støtteforeningen. Du vil høre nærmere, når de er planlagt lidt mere, men husk at sætte kryds i kalenderen ved den 7. september. Det vides allerede nu, at der er ledige pladser, som skal besættes med nye, friske kræfter, så vi håber, DU vil stille op og tage del i det spændende fællesskab med arbejdet i foreningen.

Udlejning
Bestyrelsen glæder sig over, at der igen er gang i udlejningen af forsamlingshuset. Måske har du også et arrangement, du kunne tænke dig at afholde i huset? Så vent ikke for længe med at reservere hos Inge! Tag et kig på hjemmesidens kalender og se, hvornår der er ledigt.

NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen holdt – forhåbentlig det sidste – telefonmøde mandag den 19. april. Den 10. maj mødes vi igen, og vi krydser fingre for, at det bliver fysisk i forsamlingshuset.
Her kommer et par informationer fra mødet:

Økonomien
Vi er begunstiget af gode og trofaste sponsorer, og der er så småt kommet gang i udlejningen igen, så pengekassen har det fint på trods af Corona.

Ombygningen
Det går planmæssigt med fondssøgning, og der fortsættes med salg af folkeaktier og erhvervsaktier.

Genopstart efter Coronanedlukning
Der vil blive afholdt et planlægningsmøde for alle høvdinge torsdag den 27. maj. Her skal de kommende aktiviteter efter sommerferien drøftes og kalenderplaceres. Indbydelse vil følge.
Hold godt øje med yerligere information om de arrangementer, der bliver afviklet før sommerferien! Foreløbig ligger disse fast:
Udendørskoncert med Sko og Torp 11. juni
Sankt Hansaften 23. juni

Generalforsamlingen
Afholdes efter sommerferien, når forsamlingsloftet forhåbentlig er afskaffet. Dato vil følge.

VI VIL VEJSTRUP, OG VI SES I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS!

NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus holdt telefonmøde i mandags. Selv om vi var ni deltagere og alle var veldisciplinerede, så mødet forløb smertefrit, så glæder vi os alligevel til at kunne mødes ”rigtigt” igen.

På dagsordenen var blandt andet afholdelse af generalforsamling, byggeprojektet og en plan for den genåbning, som forhåbentlig snart så småt kan ske.

Vi vil her orientere jer om:

Generalforsamlingen
Vi har bestemt at udsætte den årlige generalforsamling, indtil forsamlingsloftet er hævet så meget, at vi må mødes minimum 50 personer i forsamlingshuset til fællesspisning og gode meningsudvekslinger.

Byggeriet
Byggegruppen arbejder ihærdigt på at rejse økonomi til projektet. Vi har en del ansøgninger ude og venter spændte på svar, og vi har mange ansøgninger, vi stadig skal sende. Senest har vi kunnet glæde os over 125.000 kr. fra Fynske Bank. I vil løbende høre, når der kommer nye penge i kassen!
Folkeaktier kan stadig købes. Andet sted på hjemmesiden findes der oplysninger om hvordan.
De mange ting, som Svendborg Brakes har foræret os er ved at være solgt, og har indbragt 4690 kr., der også går ind på byggekontoen.
Tidsplanen har måttet rykkes ½ år på grund af Corona. Dvs. at huset nu kan udlejes indtil midten af 2022, og byggeriet forventes at stå færdigt februar 2023.

Genåbning
Vi har lagt en plan, og I vil høre om den, så snart det bliver aktuelt!
Foreløbig kan I glæde jer til at komme ud i naturen og hjælpe med Affaldsindsamling den 18. april. Sæt x i kalenderen – nærmere om tid og sted følger

NYT FRA BESTYRELSEN

På sit møde den 7. januar har bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus blandt andet drøftet og besluttet følgende:

På grund af Coronaepidemien udsættes følgende arrangementer:
• CV Jørgensen-koncerten den 29. januar
• Generalforsamlingen den 8. februar
• Fastelavnsindsamlingen den 13. februar
Nye datoer vil foreligge, så snart det igen bliver forsvarligt at afholde arrangementer.

Salget af folkeaktier og erhvervsaktier går godt
Pengometeret viser flotte skridt på vej mod målet. Vi fortsætter derfor med god energi kampagnen for at sælge endnu flere aktier. Tak for den flotte opbakning indtil nu!

Grøn tænketank
Der er nu blevet dannet en gruppe med det formål at tænke grønne tanker for Vejstrup. Høvding er Werner Funder og bestyrelseskontaktperson er Lars Møller Andersen. Du kan kontakte Lars, hvis du også har lyst at være med.

Fine ting til salg
Foreningen har fået foræret en masse fine ting af Svendborg Brakes. Tingene sættes nu til salg på Facebook.

Cateringservice i forsamlingshuset
Vejstrup Forsamlingshus har indgået en aftale med Jane Bertelsen, Vejstrups Køkken, om lejlighedsvis leje af køkkenet i forsamlingshuset til cateringvirksomhed. Hvis man skal holde fest i forsamlingshuset, tilbyder Jane ligeledes at stå for forplejningen.

Med venlig hilsen bestyrelsen

ÅRETS SIDSTE FLYER I DIN POSTKASSE

Hvis du ikke allerede har fundet den, så skulle du kunne hente en flyer med nyheder fra Vejstrup Forsamlingshus ind fra din postkasse. Her kan du blandt andet læse om starten på folkeaktiesalget og nye tiltag, som vi håber kan komme i gang i 2021.

Hvis du ved en fejl ikke har fået den, eller hvis den er bortkommet, så kan du finde den her

HVORDAN KOMMER VEJSTRUPS NYE MØDESTED TIL AT SE UD?

Hvis du vil se nærmere på ombygningsplanerne for Vejstrup Forsamlingshus, så tag et kig på det såkaldte Dispositionsforslag, som du finder under denne tekst. Dispositionsforslaget er det oplæg, der er udarbejdet og aftalt efter de tre borgermøder, som har været afholdt.

Dispositionsforslaget bruges f.eks. som bilag til fondsansøgninger og ved de foreløbige kontakter til kommunen og giver et troværdigt indtryk af planerne for Vejstrup Forsamlingshus. Forslaget indeholder ikke de færdige arkitekttegninger. Der vil stadig være mange detaljer, der skal drøftes, og ændringer, der måske bliver nødvendige. Det kommer du til at høre meget mere om i 2021 og 2022!

NU STARTER SALGET AF FOLKEAKTIER

En af de nærmeste dage får du denne flyer i din postkasse. Den fortæller dig om det forestående byggeprojekt i Vejstrup Forsamlingshus. Den fortæller også om folkeaktierne, som vil blive solgt i Vejstrup blandt andet den 20. september.

Vi håber, du vil læse den lille folder med interesse, og at du vil støtte projektet ved at købe en folkeaktie.

Du kan tyvstarte med at læse folderen her, hvis du er nysgerrig!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

GOD SOMMERFERIE

Skoleferien er i gang og sommervejret viser sig indtil videre fra den gode side. Coronaen er under kontrol, hvis vi fortsat opfører os fornuftigt – der er alle gode grunde til at glæde sig til sommer i Danmark.

Vi glæder os også allerede nu til at genoptage arrangementerne i foreningen efter ferien!
Vi tør godt love, at der er spændende oplevelser for både børn og voksne i vente. Du kan endda komme ud at gå tur i Vejstrup med borgmesteren!

Så hold godt øje med informationer her på hjemmesiden og i din postkasse hen over sommeren. Hvis du er på Facebook, vil du også kunne følge med der.

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER OG SOMMERFERIE.

BREAKING NEWS – SVENDBORG KOMMUNE STØTTER VEJSTRUP

Vi er så stolte og glade: Vejstrup Forsamlingshus er blevet udvalgt af Lokalrådet til at modtage 500.000 kr. til anlægsprojektet!!!!!!

Det er et meget vigtigt tilsagn, der her er kommet i hus. I mange fondsansøgninger skal vi nemlig svare på, om vi har modtaget penge flere steder fra, og hvis det er tilfældet, så er andre fonde ofte mere villige til at støtte.

En donation fra Svendborg Kommune er derfor både en stor anerkendelse og et blå stempel til at få gang i den dominoeffekt, der giver os mulighed for at få finansieringen til at vokse og gro.

VI SENDER STOR TAK TIL SVENDBORG KOMMUNE

NYT FRA BESTYRELSEN

NU FÅR VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS INTERNET
Bestyrelsen har besluttet at få installeret internet i forsamlingshuset. Det sker i nærmeste fremtid og vil betyde et nyt spændende tiltag med livestreamede foredrag, som vi vil informere om inden længe. Det betyder også, at du kan få en kode og bruge nettet, hvis du f.eks. vil lave en quiz til din familiefest.

BORGERMØDE
Snart vil der igen være nyt at fortælle om ombygningsplanerne, og bestyrelsen inviterer inden længe til et informationsmøde for alle borgere.

NY AVIS
I næste uge udkommer en ny månedsavis for Gudmekongens Land. Der vil ligge et antal eksemplarer i Vejstrup Forsamlingshus, og du kan få avisen første gang, når du kommer til Vejstrup spiser sammen den 16. januar.

HUSK AT RESERVERE TORSDAG DEN 27. JANUAR TIL GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS.