STATUS PÅ FUNDRAISING TIL BYGGERIET


Med 2021 udløb den periode, hvor der skulle søges midler til den store ombygning af forsamlingshuset. Vi kan med taknemlighed konstatere, at der er opnået tilsagn om 3,54 mio. kr., som er sammensat af folke- og erhvervsaktier, mindre bidrag fra fonde og først og fremmest bevillinger fra Svendborg Kommune.

Forsamlingshusets bestyrelse har overvejet forskellige scenarier for, hvordan vi bedst går videre. Det vil vi gerne drøfte med foreningens generalforsamling den 10. februar, hvor vi håber at se rigtig mange.

Hvis du ikke allerede er medlem af forsamlingshuset, så meld dig ind nu og vær med til at beslutte, hvad der fortsat skal ske. Det koster 100 kr. for en husstand, 50 kr. hvis man er single. Send navn og adresse + beløb til foreningens mobilepay 811503.
Vi ses til spændende drøftelser den 10. februar.

NU KAN DU VÆRE MED TIL AT LAVE NOGET FOR BØRN

Under mottoet ”fra vugge til grav” planlægger Vejstrup Forsamlingshus hvert år sine aktiviteter med den hensigt, at der skal foregå noget i forsamlingshuset for alle aldersgrupper. Det har givet sig udslag i mange forskellige arrangementer og aktiviteter som f.eks. koncerter, foredrag, spis sammen, syng sammen, yoga og seniortræning.

Fokus har dog mest været på den voksne del af borgerne; men nu vil forsamlingshuset gerne opstarte aktiviteter for børn. Første opgave bliver at være med til at arrangere en fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag den 27. februar.

Derfor: hvis du har lyst til at gøre noget for børnene og fællesskabet i Vejstrup og omegn, så kan du melde dig til en nystartet børnegruppe. Skriv eller ring til Henrik Kramer på tlf. 81612106, hvis du vil være med til at gøre en forskel.


VEJSTRUP SPISER SAMMEN IGEN


Datoerne for Vejstrup spiser sammen i foråret 2022 er på plads.
Sæt x i din kalender ved 23.2., 5.4. og 19.5.!

Alle fællesspisninger starter kl. 18.00 og slutter med fælles oprydning senest kl. 20.00, men husk, at det ok at gå hjem tidligere, hvis der er børn, som skal puttes eller andre pligter, der kalder.

Gå ikke glip af det gode fællesskab i Vejstrup Forsamlingshus.
Tilmeld dig foreløbig til den 23. februar hos Bitten på telefon 52148883. Du skal give besked senest den 18. februar.
Husk at skrive, om du er vegetar.

Menuen kendes endnu ikke – men man plejer ikke at blive skuffet!
Pris voksne 50 kr. – børn 25 kr.

HAR DU STEMMERET?

På generalforsamlingen den 10. februar skal det blandt andet drøftes, hvordan processen med ombygningen af forsamlingshuset videre skal forløbe. Hvis du er medlem af Vejstrup Forsamlingshus, har du adgang til generalforsamlingen og kan være med til at beslutte. Hvis ikke, så overvej at melde dig ind nu, så du har stemmeret.

Det koster kun 100 kr. for en husstand – 50 kr. for enlig for medlemskab et år. Betal på mobilepay 811503 og skriv navn og adresse i kommentarfeltet, så er du meldt ind.

PRÆCISERING AF NEDLUKNING ÅBNER FOR YOGA OG SENIORTRÆNING

Efter forespørgsel til myndighederne fra Landsforeningen for Danske Forsamlingshuse er det nu blevet præciseret, at forsamlingshuse, selskabslokaler mv., der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage skal holdes lukket, medmindre stedet er organiseret som et egentligt serveringssted på linje med en restaurant.

MEN et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer.

YOGA STARTER DERFOR IGEN MANDAG DEN 17. JANUAR OG SENIORTRÆNING STARTER ONSDAG DEN 19. JANUAR. KIRSTEN OG MARIE GLÆDER SIG TIL AT SE JER.

KONCERTEN MED KAYA BRÜEL OG OLE KIBSGAARD UDSÆTTES

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har fået mulighed for at udsætte
koncerten med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard, så ingen går glip af denne gode oplevelse. Den nye dato er FREDAG DEN 29. APRIL KL. 18.00.

Vi glæder os over, at foråret er på vej, og Vejstrup Forsamlingshus igen kan fyldes med glade mennesker, lækker mad og dejlig musik.

Hvis du har købt billet, men er forhindret i at komme på den nye dato, får du naturligvis pengene retur. Alle vil blive kontaktet.

Hvis du ikke har købt billet, så skynd dig ind på billet.dk og køb din billet.
Rigtig god fornøjelse.

GIV DIG SELV EN GOD OPLEVELSE

Har du bestilt din billet til en rigtig god fællesskabs-aften i Vejstrup Forsamlingshus den 28. januar 2022? Gør det nu, hvis du vil genopleve morgensang fra DR eller bare have en hyggelig aften i selskab med andre. Samtidig støtter du – ikke at forglemme – Vejstrups gode mødested.

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard står for musikken, Jane Berthelsen laver maden. Prisen er kun 250 kr. for både mad og musik.

Det kan kun blive godt – og det er let at bestille billet. Se bare her.

EN EKSTRA JULEGAVE

I juletravlheden fik vi ikke offentliggjort, at Teknik- og Erhvervsudvalget på deres møde i december valgte at støtte Vejstrup Forsamlingshus med en ekstra bevilling til istandsættelse og energirenovering fra ”Landsbyfornyelsespuljen 2019 – 2022”. Det betyder, at den samlede støtte fra puljen til vores forsamlingshus er 1.540.000 kr.
Vi sender endnu engang EN STOR TAK TIL SVENDBORG KOMMUNE for opbakningen til Vejstrups mødested.