Fantastisk start på salg af folke- og erhvervsaktier

”Folkeaktier på afstand” er for alvor kommet i gang. Sælgerne går i de kommende uger rundt to og to i Vejstrup Sogn, og de første borgere har allerede fået besøg. Modtagelsen har været overmåde positiv og helt over forventning. Det samme gælder salget af erhvervsaktier.

Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus takker mange gange for de mange bidrag – med hver donation rykker ombygningen et lille skridt nærmere, og jo flere, der bidrager, jo større chance er der for, at fonde vil interessere sig for projektet.

Den glade bestyrelse har nylig kunnet opdatere ”pengometeret”, som er ophængt på forsamlingshuset til 108.000 kr.! Målet er minimum 300.000 kr., og hvis opbakningen fortsætter, som den er startet med køb af såvel folkeaktier som erhvervsaktier, er der kun grund til optimisme.

Tusind tak!

Man bestemmer selv, hvor stort beløbet på ens folkeaktie skal være – dog minimum 100 kr. Man betaler med MobilePay, via bankoverførsel eller eventuelt med aftalte penge. Sælgerne registrerer køberne med navn, adresse og beløb, og senere afleveres folkeaktien på Coronasikker vis i Vejstrups postkasser.

Hvis sælgerne ikke træffer nogen hjemme ved første besøg, kommer de igen en anden dag, og lykkes det heller ikke her, så kommer der en seddel med betalingsoplysninger i postkassen.

Hvis man ikke bor i Vejstrup Sogn og derfor ikke får besøg, så kan man alligevel støtte projektet. Man betaler med MobilePay på 56904 (støtteforeningen) eller bankoverførsel på 5986 – 1170179 og skal blot huske at skrive F + adresse i kommentarfeltet. Alle donationer er velkomne, og bestyrelsen og byggegruppen siger på forhånd en stor tak for opbakning og støtte.

DER ER OGSÅ PLADS TIL DIG – OG TAG ENDELIG NABOEN MED

Bestil din billet nu på på mobil nummer 52148883 , betal på mobilepay 56904 (støtteforeningen) og kom i stemning til julemåneden i Vejstrup Forsamlingshus den 29. november kl. 16.00-17.00.Duoen Nikolajsen og Nikolajsen hjælper dig på vej med danske og udenlandske julesange.

Der kan købes portionspakkede hjemmebagte klejner og småkager samt kaffe, the og sodavand, og der er overraskelser til både store og små.

VI SES I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

HAR DU BESTILT DIN BILLET?

Nu er der kun godt en uge til julekoncerten i Vejstrup Forsamlingshus den 29. november kl. 16.00 – 17.00, hvor duoen Nikolajsen og Nikolajsen synger og spiller danske og udenlandske julesange!

Der er kun 50 billetter – så det er først til mølle! Til gengæld koster de kun 50 kroner. Bestil hos Bitten på mobil nummer 52148883. Betaling på mobilepay 56904 (støtteforeningen).

Inden koncerten begynder, vil der være en overraskelse ved indgangen for alle børn, og mens det sidste nummer spilles, slukkes lyset i salen, og der vil være endnu en overraskelse for alle.

Der kan købes portionspakkede hjemmebagte klejner og småkager samt kaffe, the og sodavand.

VI SES I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

LÆR OM GRØNLANDS INDLANDSIS

Tirsdag den 24. november slutter vi efterårsæsonen for livestreamede foredrag af med at høre om Grønlands indlandsis.

Foredraget starter kl. 18.45.
Der er gratis adgang – husk mundbind, når du ikke sidder på din plads. Vi sørger til gengæld for god afstand mellem stolene.

Du behøver ikke tilmelde dig, men vi beder om navn og telefonnummer ved indgangen af hensyn til eventuel smitteopsporing.

Vand sælges for 10 kr. – helst betaling med MobilePay eller aftalte kontanter.

En stor tak for deltagelsen til foredragene. Vi offentliggør i nær fremtid datoer og titler for forårssæsonen.

Du kan læse mere om foredraget her

FOLKEAKTIER MED AFSTAND

Vi har ændret mange planer i Vejstrup Forsamlingshus på grund af Corona . Nu ændrer vi også planer ang. folkeaktier og sælger dem på en lidt anden måde end planlagt – nemlig med afstand.

På et tidspunkt i løbet af de næste par uger vil repræsentanter fra Vejstrup Forsamlingshus banke på din dør. Du fortæller dem, hvor stor en folkeaktie, du vil købe og bliver registreret med navn, adresse og beløb.

Du betaler med MobilePay på 56904 (støtteforeningen) eller bankoverførsel på 5986 – 1170179. Hvis du har behov for at betale med kontanter, så beder vi dig række dem ud i en plastikpose.

Du får altså ikke som tidligere planlagt udleveret folkeaktien med det samme; men når din betaling er gået ind, får du leveret folkeaktien på Coronasikker vis.

På den måde undgår vi nærkontakt og kommer alligevel videre med pengeindsamlingen til ombygningen af forsamlingshuset, hvilket har stor betydning i forhold til fondssøgningen.

Vi håber, du stadig vil støtte projektet og siger på forhånd mange tak for din hjælp.

PLANER OM OPSTART AF EN CAFÉ I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

En gruppe borgere har sat sig for, at Vejstrup Forsamlingshus skal have sin café, og at det ikke skal vente på ombygningen! De satser på, at Coronarestriktionerne vil blive mildere i det nye år, så caféen kan starte i januar 2021.

Caféen vil være åben for alle – unge som ældre – 2 gange om måneden mandag aften kl. 19.00 – 22.00. Der serveres og sælges kaffe/the, kage og vand, men ingen alkohol.

En gang om måneden vil der være et tema, som en interesseret borger foreslår og tager sig af. Der er dog ingen pligt til at deltage heri, hvis man blot vil besøge caféen og hygge sig.
Der vil også være mulighed for at etablere andre aktiviteter i caféen – igen uden at alle gæster er forpligtede til at deltage.

Der vil ligeledes blive mulighed for at udstille og eventuelt sælge; men det praktiske varetages af den enkelte kunstner/producent, og der er ikke kapacitet til, at produkterne kan opbevares på stedet.

Man er åben for, at caféen eventuelt kan være åben en eftermiddag en anden dag end mandag, hvis der er behov for det. Måske i forbindelse med et andet arrangement.

Opsætning og oprydning vil skulle varetages af dem, der er ansvarlige den respektive aften – gerne med hjælp af cafégæsterne.

Der skal laves stativer i letmetal, der kan bruges som skillevægge, der skal sys stof til skillevæggene og sys duge. Der kommer informationer herom senere, så hold øje, hvis du har lyst til at være med til det.

Cafégruppen består for nuværende af Werner Funder (høvding), Brigitte Funder, Margrethe Schmidt og Kirsten Theilmann; men de vil gerne have nogle flere frivillige til at hjælpe. Hvis du vil være med i gruppen, så kontakt Werner på telefon 52655358.

TILBLIVELSEN AF DET MODERNE MENNESKE – GRATIS FOREDRAG

Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med nedslag i nogle af de begivenheder der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk, end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder, der skete meget sent i menneskets historie.

Det er i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag den 17. november kl. 18.45. Dørene åbnes kl. 18.30. Der er ikke tilmelding, men vi beder om navn og telefonnummer ved indgangen.

Husk mundbind, når du ikke sidder på din stol. Vi glæder os til at se dig!

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS HJÆLPER JULESTEMNINGEN I GANG

Som tidligere annonceret er der julekoncert i Vejstrup Forsamlingshus den 29. november kl. 16.00 – 17.00. Duoen Nikolajsen og Nikolajsen synger og spiller danske og udenlandske julesange.

Billetter koster 50 kroner og bestilles hos Bitten på mobil nummer 52148883. Betaling på mobilepay 56904 (støtteforeningen). Det er først til mølle – der er kun 50 billetter!

Inden koncerten begynder, vil der være en overraskelse ved indgangen for alle børn, og mens det sidste nummer spilles, slukkes lyset i salen, og der vil være endnu en overraskelse for alle.

Der kan købes portionspakkede hjemmebagte klejner og småkager samt kaffe, the og sodavand.

Duoen Nikolajsen og Nikolajsen kender hinanden rigtig godt både på det personlige og det musikalske plan.
Duoen er nemlig far og datter: Maj-Britt Nikolajsen (Sang/Guitar/Cajon) og Torben Nikolajsen: Klaver/Guitar/Harmonika/Sang

Kom i stemning til julemåneden – vær med i Vejstrup Forsamlingshus 1. søndag i advent kl. 16.00 – 17.00.

UNDRER DU DIG OVER, HVOR FOLKEAKTIERNE BLIVER AF?

Så er det ikke så mærkeligt, for den 20. september måtte vi som bekendt aflyse vores planlagte tur rundt i Vejstrup for at sælge folkeaktier, og siden har der været stille om projektet.

Og dog. Vi har blandt andet modtaget penge fra nogle borgere, som gerne ville af med de kontanter, de havde klar til os i september, og der er også fuld gang i salget af aktier til erhvervslivet. Det gør, at søjlen på ”pengometeret” alligevel er steget! En stor tak for det!

Men hvornår kommer vi rundt i Vejstrup? Svaret er, at det ved vi ikke, men det bliver lige så snart, det på en eller måde kan forenes med Coronatallene. Det kan derfor blive med kort varsel.

Indtil da vil vi gerne sige en kæmpe tak for den støtte og opmærksomhed, vi får fra alle sider!

SMAGEN AF ØL – NU KAN DU TILMELDE DIG

Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, fordi brygprocessen som udgangspunkt er en simpel og en helt naturlig proces som kombinerer spiring af byg – dvs. maltning – med gæring.

Selv om processen tilsyneladende er enkel, så er smagen af øl alligevel resultatet af en meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige malt- og humletyper – samt valget af gær og den anvendte brygproces. Der er identificeret over 700 forskellige aromakomponenter i øl, og der føjes jævnligt nye til listen.

I næste foredrag i Vejstrup Forsamlingshus TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 18.45 vil du høre om gærens betydning for øllets aroma og om maltens indflydelse på øllets farve, smag og smagsholdbarhed. Du får også indsigt i humlens rolle som smags- og aromagiver, og forelæserne vil også diskutere brygprocessens betydning og hvordan man laver alkoholfrit øl.

Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget – og du får ikke mere, end at det er tilladt at køre bil.

Vi sørger for reglementeret afstand og håndsprit, men medbring gerne selv en lille flaske håndsprit. Vi beder dig melde afbud, hvis du er forkølet, har symptomer på Covid19 eller venter på test-svar. Og husk mundbind til brug, når du ikke sidder på din plads.

Skriv sms til 21284056, hvis du vil sikre dig en af de 20 pladser og få oplysninger om betaling. En billet koster 30 kr.