LÆR OM GRØNLANDS INDLANDSIS

Tirsdag den 24. november slutter vi efterårsæsonen for livestreamede foredrag af med at høre om Grønlands indlandsis.

Foredraget starter kl. 18.45.
Der er gratis adgang – husk mundbind, når du ikke sidder på din plads. Vi sørger til gengæld for god afstand mellem stolene.

Du behøver ikke tilmelde dig, men vi beder om navn og telefonnummer ved indgangen af hensyn til eventuel smitteopsporing.

Vand sælges for 10 kr. – helst betaling med MobilePay eller aftalte kontanter.

En stor tak for deltagelsen til foredragene. Vi offentliggør i nær fremtid datoer og titler for forårssæsonen.

Du kan læse mere om foredraget her

TILBLIVELSEN AF DET MODERNE MENNESKE – GRATIS FOREDRAG

Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med nedslag i nogle af de begivenheder der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk, end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder, der skete meget sent i menneskets historie.

Det er i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag den 17. november kl. 18.45. Dørene åbnes kl. 18.30. Der er ikke tilmelding, men vi beder om navn og telefonnummer ved indgangen.

Husk mundbind, når du ikke sidder på din stol. Vi glæder os til at se dig!

SMAGEN AF ØL – NU KAN DU TILMELDE DIG

Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, fordi brygprocessen som udgangspunkt er en simpel og en helt naturlig proces som kombinerer spiring af byg – dvs. maltning – med gæring.

Selv om processen tilsyneladende er enkel, så er smagen af øl alligevel resultatet af en meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige malt- og humletyper – samt valget af gær og den anvendte brygproces. Der er identificeret over 700 forskellige aromakomponenter i øl, og der føjes jævnligt nye til listen.

I næste foredrag i Vejstrup Forsamlingshus TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 18.45 vil du høre om gærens betydning for øllets aroma og om maltens indflydelse på øllets farve, smag og smagsholdbarhed. Du får også indsigt i humlens rolle som smags- og aromagiver, og forelæserne vil også diskutere brygprocessens betydning og hvordan man laver alkoholfrit øl.

Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget – og du får ikke mere, end at det er tilladt at køre bil.

Vi sørger for reglementeret afstand og håndsprit, men medbring gerne selv en lille flaske håndsprit. Vi beder dig melde afbud, hvis du er forkølet, har symptomer på Covid19 eller venter på test-svar. Og husk mundbind til brug, når du ikke sidder på din plads.

Skriv sms til 21284056, hvis du vil sikre dig en af de 20 pladser og få oplysninger om betaling. En billet koster 30 kr.

DYBHAVET – NYT FRA EN UKENDT VERDEN

Tirsdag den 3. november livestreamer vi igen i Vejstrup Forsamlingshus. Denne gang er emnet Dybhavet – nyt fra en ukendt verden.

Vi stiller som sidst håndsprit frem, og sætter stolene reglementeret op. Ved indgangen beder vi om navn og telefonnummer af hensyn til eventuel smitteopsporing, og du kan købe en vand med Mobilepay eller aftalte kontanter.

Det eneste nye er, at vi alle skal bære mundbind eller visir, når vi ikke sidder på vores plads. Husk derfor at have mundbind med. Vi regner selvfølgelig med, at du bliver hjemme, hvis du er forkølet, har symptomer på Covid 19 eller venter svar på test,

Vel mødt i Vejstrup Forsamlingshus kl. 18.45.

VI LIVESTREAMER IGEN FRA TIRSDAG DEN 6. OKTOBER

I et forsøg på at holde lidt liv i huset har vi valgt at gennemføre de livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet, som kan afvikles sikkert og uden de store Coronaforanstaltninger.

Vi sætter udstyret op i den store sal, så alle kan holde den korrekte afstand på en meter fra næsetip til næsetip, og vi sørger også for håndsprit.
Hvis du vil have en forfriskning undervejs, kan du købe kolde drikkevarer – og helst betale med MobilePay.

Det første foredrag den 6. oktober handler om “Rejsen ud i rummet”. Det starter som sædvanlig kl. 19.00 og varer til kl. 21.00, men det vil være fint, hvis vi finder vores pladser cirka. 18.45, så vi er klar til foredraget starter.

Vi glæder os til at se dig og til at opleve nye gode og inspirerende foredrag.
Du kan finde datoer, titler og beskrivelser af efterårets foredrag her

GRATIS FOREDRAG I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Snart streamer vi igen de naturvidenskabelige foredrag direkte fra Aarhus universitet. Du er også inviteret – og der er gratis adgang!

Sidste sæsons foredrag blev afbrudt brat på grund af Corona; men vi nåede heldigvis at have et par fornøjelige og lærerige aftener forinden. Kom og vær med, når vi starter op igen. Hvis du bor i Vejstrup eller Oure, har du fået programmet i din postkasse, og ellers kan du finde det her.

Da vi skal være helt skarpe på deltagerantallet på grund af Covid19, beder vi om tilmelding senest dagen før de enkelte foredrag. Der kommer reminders både her og på Facebook.

INFORMATION OM AFTENENS LIVESTREAMING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Aarhus Universitet følger myndighedernes råd og gennemfører derfor foredraget i aften efter de givne anbefalinger.
Da der indtil nu har været forholdsvis få deltagere til vores livestreaming, åbner vi som planlagt dørene til ”Fremtidens natur” kl. 18.30; men VI OPFORDRER TIL, AT DEN ENKELTE VURDERER OG TAGER HENSYN TIL SIN EGEN SITUATION OG FAMILIE. Dvs. at hvis man selv har symptomer på luftvejsinfektion eller har syge eller svagelige familiemedlemmer, så deltager man naturligvis ikke i arrangementet.
I forsamlingshuset vil der være opsat information om god hygiejne og der vil være håndsprit tilgængeligt. Der vil kunne købes drikkevarer, men bliver ikke serveret snacks, og stolene vil være opsat med god afstand.
I Vejstrup Forsamlingshus følger vi tæt, hvilke anvisninger, der bliver givet fra sundhedsmyndighederne, og vil løbende forholde os til og følge anvisningerne i forhold til de kommende arrangementer.

FREMTIDENS NATUR

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 er vi klar med det næste livestreamede foredrag i Vejstrup Forsamlingshus.
Emnet er: FREMTIDENS NATUR
Efter de to første spændende foredrag kan vi kun anbefale, at du kigger forbi!
DØRENE ÅBNER KL. 18.30 – INTRO STARTER KL. 18.45 – DER ER GRATIS ADGANG

Foredragsholder denne gang er professor i økologi Jens-Christian Svenning, der i sin forskning har særligt fokus på planter, dyr og mennesker på tværs af kloden.
På beskrivelsen lyder han som et spændende menneske, der nok er værd at møde!

Ud over sin grundlæggende nysgerrighed for naturen er Jens-Christian Svenning drevet af at finde løsninger på klima- og biodiversitetskriserne, og af at promovere en bæredygtig samfundsmæssig udvikling generelt.
Han har blandt andet slået sine folder i et stort skovopmålingsprojekt i Amazonskoven og i Panama, hvor han forskede på Smithsonian Tropical Research Institution.

Jens-Christian Svenning er i dag professor i økologi på Aarhus Universitet og er centerleder for Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE). BIOCHANGE blev etableret i 2017 på baggrund af en stor personlig bevilling til Jens-Christian fra VILLUM FONDEN – en såkaldt VILLUM Investigator-bevilling på knap 40 millioner kroner!
Foruden denne præstigefyldte bevilling har Jens-Christians forskning tiltrukket bevillinger fra bl.a. Carlsbergfondet, Det Europæiske Forskningsråd (ERC), EU’s Marie Sklodowska-Curie-program, Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. De flotte bevillinger har muliggjort hans verdensomspændende forskning, som har gjort ham til en af verdens førende forskere i biodiversitet.

Jens-Christian Svenning ynder at bruge løb som en afkobling fra den travle hverdag både herhjemme, og når han er ude på en af sine mange rejser rundt i verden. Løbeturene foregår ofte ad bagveje i bynære omgivelser, eller gennem skønne naturområder og altid med en god portion nysgerrighed og mobilen i baglommen – for man kan studere biodiversitet eller bynatur selv på en landlig bagvej i Kina eller i forstaden Stavtrup.

Når Jens-Christian ser sit snit til det, så kommer hørebøfferne på, og så gjalder der den vildeste metal, digital electro-musik eller tropevarm latinopop i ørerne på den foretagsomme forsker.

DET ER BARE EN VIRUS

Vejstrup Forsamlingshus præsenterer næste live streamede foredrag tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18.45 – 21.00
Emnet er denne gang højaktuelt: “Det er bare en virus”

Forelæser er Anders Fomsgaard – som du måske har set på TV. Han er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og leder af Virus Forskning & Udvikling (ViFU) ved Statens Serum Institut, København.
Efter det første foredrag i forsamlingshuset er vi sikre på, at det ikke bliver kedeligt!

Se mere på https://ofn.au.dk/sted

Dørene åbner kl. 18.30, og der er gratis adgang !