INFO OM GENERALFORSAMLING DEN 7. SEPTEMBER

Vi håber, at vi ser dig til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag den 7. september. Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.

DU har mulighed for at få indflydelse på generalforsamlingens forløb ved at stille forslag til dagsordenen. Dine forslag skal være bestyrelsens formand Henrik Kramer i hænde senest 1 uge før – tirsdag den 31. august. (Desværre har sætternissen været på spil i den udsendte flyer, så hvis der skulle komme forslag torsdag den 2. september, vil de blive tilføjet dagsordenen og en ny sendt ud).

Forslag skal jfr. vedtægterne sendes skriftligt til Henrik Kramer på henrik.kramer@hotmail.com. Den endelige dagsorden offentliggøres på Facebooksiden Det sker i Vejstrup og her på hjemmesiden.

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsesarbejdet i foreningen, er der mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen. Der skal vælges både medlemmer til selve bestyrelsen og suppleanter. Også som suppleant har du mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne og få indflydelse. Skriv gerne til formanden på henrik.kramer@hotmail.com eller ring på 81612106 for en snak om bestyrelsesarbejdet. Du er også velkommen til at kontakte et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du finder os under menupunktet “bestyrelsen”.

TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106. Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen for støtteforeningen