GODT BEGYNDT…….

Indenfor er der kun de bare mure, rå lofter og betongulve tilbage i den flade tilbygning. Mange frivillige har lagt deres gode arbejdskraft i huset og er godt på vej til at have gjort det så klart, at håndværkerne kan gå i gang med deres del af arbejdet i starten af august.

Udenfor er der til gengæld allerede ved at blive bygget noget op efter nedbrydningen af det gamle skur. Et nyt depot af træ ser så småt dagens lys – og det er godt at kunne se frem til, at borde, stole, gymnastikredskaber og lignende snart kan blive opbevaret tørt og godt.

Der vil blive behov for flere arbejdsweekender for frivillige i forbindelse med den store sal og caféen. Hold derfor øje med de datoer, der snart bliver meldt ud, hvis du vil tage del i arbejdet og det gode fællesskab omkring ombygningen

ENDNU ENGANG TAK TIL ALLE DEM, DER INDTIL NU HAR GIVET EN HÅND MED. Vi ses igen til et hyggeligt og konstruktivt samarbejde og fællesskab i “Vejstrup bygger sammen”!

Skriften på væggen fra tidligere tider

VEJSTRUP BYGGER SAMMEN – SES VI?

Velkommen til fællesskabet om en spændende opgave til gavn for vores forsamlingshus!
Sammen kan vi meget – og det skal vi blandt andet drage nytte af i weekenden den 24.-25. juni fra kl. 8.30 til ca. 16.00.
Ting og sager skal pakkes ned. Paneler, lofter og gulve skal rives ned og op, og der skal gøres klar til håndværkerne.
Der er allerede flere, der har meldt sig; men flere hænder kan stadig bruges både til at pakke og til nedrivning. Medbring gerne værktøj som hammer, koben, skruemaskine, skovl, kost, og flyttekasser.
Der vil være forplejning hele dagen – startende med morgenmad kl. 8.30.
Man er velkommen til at deltage bare et par timer eller begge dage, alt efter hvad man har mulighed for. Man er også velkommen til bare at komme forbi og kigge på – og måske bidrage med en opmuntrende bemærkning.
DET ”NYE” HUS BLIVER SÅ GODT – VÆR MED TIL AT LÆGGE GRUNDLAGET FOR DET.

SAMMEN KAN VI MEGET – DET ER NU, DER ER BRUG FOR DIG

Det gik lynhurtigt med at rive det gamle depot ned. Faktisk blev det klaret på en enkelt dag! En STOR TAK til alle, der bidrog med arbejdskraft.

Den 24. og 25. juni starter arbejdet med nedpakning af service og diverse inde i huset samt indvendig nedrivning. Ud over folk til det finere arbejde med at pakke i flyttekasser, så bliver der også her bliver der brug for nedrivningsfolk, biler med trailer, madmødre og hjælpere til forplejning.

Der vil være forplejning i form af morgenmad, frokost, kage og drikkevarer, så kom og vær en del af fællesskabet og en aktiv dag til fordel for forsamlingshuset.

Kontakt Henrik Kramer på tlf. 81612106 eller mail henrik.kramer@hotmail.com og meld dig til.

Hvis du har flyttekasser, som du kan undvære, så tager vi gerne imod.


VEJSTRUP BYGGER SAMMEN

I Vejstrup spiser vi sammen, synger sammen – og nu skal vi også bygge sammen! Vejstrup Forsamlingshus går nemlig nu i gang med den længe planlagte ombygning og bygger Vejstrup Forsamlingshus om for 4 mio. kr.!

Bestyrelsen glæder sig over at have indsamlet så stort et beløb og sender en stor tak til de mange bidragydere – alle, der har købt aktier, Svendborg Kommune og de fonde, der har støttet.

På generalforsamlingen den 27. februar 2023 blev der givet grønt lys for bestyrelsens oplæg til byggeplan og til at starte processen. Det sidste arrangement i huset i 2023 bliver derfor Sct. Hans aften.

Hvad skal der laves? De penge, som forsamlingshuset har fået fra landsbyfornyelsespuljen, skal bruges på at forbedre forsamlingshusets tag, murværk, isolering, døre/vinduer, toiletter og tilgængelighed. Blandt andet skal der indrettes handicaptoilet. Disse opgaver bliver budt ud til håndværkere.

Resten af det indsamlede beløb vil gå til varmesystem, renovering af den store sal, køkken og café. Her skal der også håndværkere ind over, men renovering af den store sal og indretning af caféen skal overvejende laves med frivilligt arbejde ligesom en del nedrivningsarbejde. Der er heldigvis flere, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med frivilligt arbejde.

Den 22. og 23. april starter vi ombygningen med at rive depotet på den østre gavl ned.
Vi mødes kl. 8.30 og fortsætter arbejdet til senest kl. 16.00, begge dage. Der er brug for nedrivningsfolk, biler med trailer, samt madmor og hjælper til dagens serveringer lørdag den 22. april (søndags madmor har meldt sig). Der vil være forplejning i form af morgenmad, frokost, kage og drikkevarer.

Hvis du har et par timer, en hel dag eller måske to, som du vil bruge på fællesskabet i Vejstrup, så må du endelig kontakte Henrik Kramer på tlf. 81612106 eller mail henrik.kramer@hotmail.com. Der vil løbende komme informationer på Facebook og www.vejstrupforsamlingshus.dk om kommende arbejdsdage og opgaver.

VI VIL VEJSTRUP – HVOR HURTIGT KAN VI SAMLE 500 STEMMER?

Vejstrup Forsamlingshus arbejder som bekendt med at søge midler til en modernisering af huset. Det har på nuværende tidspunkt resulteret i godt 3.800.000 kr.!!!!! Dette er opnået takket være sponsorater, kommunal støtte, fondsmidler og alle jer, der har købt folkeaktier. TUSIND TAK FOR DET!

Vi ansøger nu Realdanias kampagne Underværker om 500.000 kr. (excl. moms). For at blive godkendt som ansøger, skal vi samle 500 likes på Facebook. DERFOR HAR VI BRUG FOR DIN STØTTE IGEN.

Hvis du selv er på Facebook så gå ind på dette link og tryk op knappen “Stem på projektet” under billedet https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2023/modestedet-i-vejstrup

Hvis du ikke selv er på Facebook, men kender en, der er, så kan du måske få vedkommende til at stemme på dine vegne?

PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN HJÆLP

NU KAN DU ALLIGEVEL HOLDE FEST I FORSAMLINGSHUSET I RESTEN AF 2022


Hovedpunktet på generalforsamlingen den 10. februar var ombygningen af forsamlingshuset, og hvordan den videre proces skal forløbe. Det blev besluttet at gå efter et nedskaleret projekt og samtidig tillægge tidsplanen et år til yderligere fondssøgning. Målet er at skaffe minimum 2 mio. kr. mere i løbet af dette år.

Helt konkret og aktuelt betyder denne beslutning, at huset fortsat kan lejes resten af 2022 og i foråret 2023.

Formanden berettede, at bestyrelsen havde opstillet 6 mulige scenarier for en videre plan. De to mest vidtgående scenarier gav valget mellem at fastholde det oprindelige ”store” projekt eller at nøjes med et ”lille” projekt for de midler, der er rejst på nuværende tidspunkt. Indtil videre er der tilsagn om 3.5 mio. kroner.

Det ”store” projekt vil kræve en ukendt forlængelse af tidsplanen, indtil der er opnået 8,5 mio. kr. – det ”lille” vil kun indeholde den mest nødvendige renovering og ingen fornyelser, men kan til gengæld starte nu.

De øvrige scenarier fordelte sig mellem disse yderpunkter. Generalforsamlingen valgte med andre ord en mellemløsning, som sandsynligvis vil indebære, at blandt andet dyre elementer som tårn og legeplads på taget ikke vil blive opført. Mere information vil naturligvis følge.

Vi ser frem til det kommende foreningsår med genoptagelse af aktiviteterne efter corona og fortsat arbejde frem mod en god ombygning.

STATUS PÅ FUNDRAISING TIL BYGGERIET


Med 2021 udløb den periode, hvor der skulle søges midler til den store ombygning af forsamlingshuset. Vi kan med taknemlighed konstatere, at der er opnået tilsagn om 3,54 mio. kr., som er sammensat af folke- og erhvervsaktier, mindre bidrag fra fonde og først og fremmest bevillinger fra Svendborg Kommune.

Forsamlingshusets bestyrelse har overvejet forskellige scenarier for, hvordan vi bedst går videre. Det vil vi gerne drøfte med foreningens generalforsamling den 10. februar, hvor vi håber at se rigtig mange.

Hvis du ikke allerede er medlem af forsamlingshuset, så meld dig ind nu og vær med til at beslutte, hvad der fortsat skal ske. Det koster 100 kr. for en husstand, 50 kr. hvis man er single. Send navn og adresse + beløb til foreningens mobilepay 811503.
Vi ses til spændende drøftelser den 10. februar.