VI VIL VEJSTRUP – HVOR HURTIGT KAN VI SAMLE 500 STEMMER?

Vejstrup Forsamlingshus arbejder som bekendt med at søge midler til en modernisering af huset. Det har på nuværende tidspunkt resulteret i godt 3.800.000 kr.!!!!! Dette er opnået takket være sponsorater, kommunal støtte, fondsmidler og alle jer, der har købt folkeaktier. TUSIND TAK FOR DET!

Vi ansøger nu Realdanias kampagne Underværker om 500.000 kr. (excl. moms). For at blive godkendt som ansøger, skal vi samle 500 likes på Facebook. DERFOR HAR VI BRUG FOR DIN STØTTE IGEN.

Hvis du selv er på Facebook så gå ind på dette link og tryk op knappen “Stem på projektet” under billedet https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2023/modestedet-i-vejstrup

Hvis du ikke selv er på Facebook, men kender en, der er, så kan du måske få vedkommende til at stemme på dine vegne?

PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR DIN HJÆLP

NU KAN DU ALLIGEVEL HOLDE FEST I FORSAMLINGSHUSET I RESTEN AF 2022


Hovedpunktet på generalforsamlingen den 10. februar var ombygningen af forsamlingshuset, og hvordan den videre proces skal forløbe. Det blev besluttet at gå efter et nedskaleret projekt og samtidig tillægge tidsplanen et år til yderligere fondssøgning. Målet er at skaffe minimum 2 mio. kr. mere i løbet af dette år.

Helt konkret og aktuelt betyder denne beslutning, at huset fortsat kan lejes resten af 2022 og i foråret 2023.

Formanden berettede, at bestyrelsen havde opstillet 6 mulige scenarier for en videre plan. De to mest vidtgående scenarier gav valget mellem at fastholde det oprindelige ”store” projekt eller at nøjes med et ”lille” projekt for de midler, der er rejst på nuværende tidspunkt. Indtil videre er der tilsagn om 3.5 mio. kroner.

Det ”store” projekt vil kræve en ukendt forlængelse af tidsplanen, indtil der er opnået 8,5 mio. kr. – det ”lille” vil kun indeholde den mest nødvendige renovering og ingen fornyelser, men kan til gengæld starte nu.

De øvrige scenarier fordelte sig mellem disse yderpunkter. Generalforsamlingen valgte med andre ord en mellemløsning, som sandsynligvis vil indebære, at blandt andet dyre elementer som tårn og legeplads på taget ikke vil blive opført. Mere information vil naturligvis følge.

Vi ser frem til det kommende foreningsår med genoptagelse af aktiviteterne efter corona og fortsat arbejde frem mod en god ombygning.

STATUS PÅ FUNDRAISING TIL BYGGERIET


Med 2021 udløb den periode, hvor der skulle søges midler til den store ombygning af forsamlingshuset. Vi kan med taknemlighed konstatere, at der er opnået tilsagn om 3,54 mio. kr., som er sammensat af folke- og erhvervsaktier, mindre bidrag fra fonde og først og fremmest bevillinger fra Svendborg Kommune.

Forsamlingshusets bestyrelse har overvejet forskellige scenarier for, hvordan vi bedst går videre. Det vil vi gerne drøfte med foreningens generalforsamling den 10. februar, hvor vi håber at se rigtig mange.

Hvis du ikke allerede er medlem af forsamlingshuset, så meld dig ind nu og vær med til at beslutte, hvad der fortsat skal ske. Det koster 100 kr. for en husstand, 50 kr. hvis man er single. Send navn og adresse + beløb til foreningens mobilepay 811503.
Vi ses til spændende drøftelser den 10. februar.