GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Som bekendt er den årlige generalforsamling blevet udsat et par gange på ubestemt tid, men nu har bestyrelsen fastsat en ny dato. Generalforsamlingen bliver torsdag den 7. september. Sæt et stort x i kalenderen og tænk over, om du har ønsker til dagsordenen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen eller være med i en af de mange arbejdsgrupper.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 2. september. Send dit forslag på mail til henrik.kramer@hotmail.com . Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne.

Vi vil glæde os til at give status på byggeprojektet og fortælle, hvad der er sket i foreningen i Coronapausen, så vi håber, at rigtig mange vil møde op. Der vil blive være gratis aftensmad kl. 18.00 og start på generalforsamlingen kl. 19.00.

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS VÅGNER

Det er en stor fornøjelse ikke at skulle skrive “aflyst” eller “udsat” på de opdaterede aktivitetslister, men i stedet for at kunne tilføje nye datoer med arrangementer.

Du finder maj måneds udgave af oversigten her

Den 27. maj afholdes der en høvdingeforsamling, hvor høvdingene for de forskellige arbejdsgrupper mødes og koordinerer alle planlagte aktiviteter. Herefter vil oversigten blive opdateret igen, så hold godt øje! Der vil blive gode nyheder at læse.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Generalforsamlingen i Vejstrup Forsamlingshus skal jfr. vedtægterne afvikles i februar, men det lod sig som bekendt ikke gøre på grund af Corona.

For at kunne fastholde det traditionelle koncept med fællesspisning og givtig meningsudveksling har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien. Dato vil blive bekendtgjort her på siden, på Facebook, i Månedsavisen og i Folk og Fæ.

Venlig hilsen bestyrelsen