GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Vejstrup Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være status på byggeprojektet og dets fortsatte forløb. Andre forslag til punkter skal fremsendes til bestyrelsens formand på henrik.kramer@hotmail.com senest en uge før dvs. senest torsdag den 3. februar. Den endelige dagsorden offentliggøres umiddelbart herefter.

Forud for generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød kl. 18.00. Tilmelding til Henrik på tlf. 81612106.