Generalforsamlinger

Her finder du dagsordener og referater fra generalforsamlinger i Vejstrup Forsamlingshus

VIGTIG MEDDELELSE FRA BESTYRELSEN – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Udgivet den 06/10/2023 af Elisabeth Antonsen


Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 23. oktober kl. 19.30 i Valgmenighedens hus, Brudagervej 6 i Vejstrup.

Der er kun et punkt på dagsordenen:

“Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamling til at optage midlertidig byggekredit, max. 5 mio. til igangværende ombygning. Kreditten indfries når byggeregnskab foreligger og midler frigives fra bidragsydere m.fl. Kreditten kan ikke anvendes til andet end ovenstående. “

Til ekstraordinær generalforsamling kræves 30 betalende medlemmer for at have gyldighed. Såfremt dette antal ikke opnås, indkaldes hermed samtidig til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende.

Generalforsamlingen afholdes med 14 dages frist, her mandag d. 23. oktober kl. 19.30. Er det nødvendigt afholdes 2. ekstraordinær generalforsamling samme dato kl. 19.45.

Forsamlingshuset er vært med kaffe og kage.

HERUNDER FINDER DU REFERATER AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS FEBRUAR 2023

HERUNDER FINDER DU REFERATER AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS OG STØTTEFORENING DEN 10. FEBRUAR 2022

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS OG STØTTEFORENING DEN 10. FEBRUAR 2022.

SE REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGERNE I 2021 HERUNDER: