GRATIS FOREDRAG I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Snart streamer vi igen de naturvidenskabelige foredrag direkte fra Aarhus universitet. Du er også inviteret – og der er gratis adgang!

Sidste sæsons foredrag blev afbrudt brat på grund af Corona; men vi nåede heldigvis at have et par fornøjelige og lærerige aftener forinden. Kom og vær med, når vi starter op igen. Hvis du bor i Vejstrup eller Oure, har du fået programmet i din postkasse, og ellers kan du finde det her.

Da vi skal være helt skarpe på deltagerantallet på grund af Covid19, beder vi om tilmelding senest dagen før de enkelte foredrag. Der kommer reminders både her og på Facebook.

HAR DU MISTET NYHEDSBREVET?

Hvis dit “Nyt fra Vejstrup Forsamlingshus” skulle have forvildet sig bort med de gamle aviser, så kan du altid finde det i hjemmesidens menu “Nyhedsbreve/flyers”. https://www.vejstrupforsamlingshus.dk/nyhedsbreve/

I august måneds flyer finder du oplysninger om størstedelen af efterårets aktiviteter, men der er allerede kommet flere til, siden flyeren gik i trykken, så hold dig opdateret her og på Facebook.

HUSK AT SENDE DINE FORSLAG

Vejstrup byder på mange kvaliteter, som man måske ikke ser, når man kører gennem byen. Hvis du har gode idéer til, hvad borgmesteren skal præsenteres for på turen rundt i Vejstrup den 23. september KL. 16.00-17-00, så husk at sende dem til henrik.kramer@hotmail.com.

Og så håber vi selvfølgelig, at rigtig mange har lyst til at gå med og bagefter nyde en fælles forfriskning i forsamlingshuset, så borgmesteren får indblik i, hvad der sker i byen, og hvad der optager Vejstrups borgere.

VI VIL VEJSTRUP

UDENDØRSKONCERT MED GASBOX

For et år siden tog Gasbox Vejstrup med storm, og ved afskeden blev det aftalt, at bandet skulle komme igen efteråret 2020. Det sker som bekendt den 11. september kl. 19.30, og der har allerede i nogen tid været godt gang i salget af billetterne, som koster 195 kr. pr. stk.

Siden aftalen blev indgået, er der sket store ændringer i vilkårene for arrangementer. Under skyldigt hensyntagen til Covid19 flyttes koncerten derfor udenfor på pladsen bag forsamlingshuset. Pladsen åbner kl. 18.30.

Vi håber, at alle vil tage lige så godt imod Gasbox som tilfældet var med Moonjam i juni måned, og glæder os til at se 120 udsolgte stole befolket med glade koncertgæster. Ligesom til Moonjam-koncerten er der naturligvis truffet alle nødvendige forholdsregler, og det er vores forventning, at vores gæster på lige så flot vis som i juni hjælper os med at gennemføre koncerten forsvarligt.

Gasbox behøver næppe megen præsentation. Bandet har ry for at være Danmarks absolut bedste Kim Larsenkopi med sangeren René Hejdmann i front. Bandet er kendt fra “Danmark har talent” på TV2, hvor de spillede sig frem til semifinalen, og siden er det gået med fuld fart på landevejen.

Vel mødt i Vejstrup Forsamlingshus!

YOGA HOLD 2 OGSÅ UDSOLGT

Yogahold nr. 2 blev udsolgt næsten lige så hurtigt som hold nr. 2, og vi glæder os over, at Vejstrup Forsamlingshus nu kan gennemføre denne nye aktivitet med overvældende tilslutning. Mange tak for det!

Til dem, der ikke nåede at tilmelde sig: hold godt øje med hjemmesiden og Facebook. Der kommer løbende information om nye arrangementer, og du kan ganske sikkert også finde noget i Vejstrup Forsamlingshus, der vil kunne interessere dig.

– Og hvis ikke du kan så er du meget velkommen til at sætte noget nyt i gang! Henvend dig blot til et af bestyrelsens medlemmer og få en snak om hvordan.

VI VIL VEJSTRUP

BORGER- OG BYRÅDSMØDE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Tirsdag den 27. oktober har Svendborg Kommunes byråd besluttet at afholde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus. Inden byrådsmødet starter kl. 17.00 afholdes der et borgermøde fra kl. 16.00 – 16.50. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil deltage i borgermødet og vise, at Vejstrups borgere tager aktivt del i udviklingen af Vejstrup og omegn.

Forsamlingshuset planlægger programmet for borgermødet sammen med Svendborg Kommune. Temaet bliver ”Vejstrups udvikling”, og vi vil meget gerne have dine input til, hvilke emner der skal tages op under dette tema, så vi får talt om det, der interesserer Vejstrups borgere.

Hvilke emner synes du, det er vigtigt at komme ind på under denne overskrift – og har du andre idéer og forslag til mødet?

Skriv til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. september – så vil vi gøre, hvad vi kan, for at få plads til så meget som muligt i programmet.

Du er naturligvis velkommen til at deltage i både borgermøde og byrådsmøde!

Venlig hilsen bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

GÅ EN TUR MED BORGMESTEREN

Onsdag den 23. september kl. 16.00 indbydes Vejstrups borgere til at gå en tur i Vejstrup med borgmester Bo Hansen. Vejstrup Forsamlingshus bestemmer ruten!

Hvad synes du, vi skal gå forbi? Send dine forslag til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. september, så vil bestyrelsen efter bedste evne lægge en rute, der kommer rundt om så meget som muligt.

Vi håber på mange forslag – og selvfølgelig også, at mange vil gå med den 23. september. Turen vil vare en times tid, og bagefter inviterer foreningen på en forfriskning i Vejstrup Forsamlingshus.

VEL MØDT!

DEN RØDE LYGTE ER UDE FOR YOGA

Næsten i samme øjeblik, det var annonceret, blev pladserne på yogaholdet besat, så vi kan med stor glæde konstatere, at der er opbakning til det nye initiativ. Der er endog oprettet en venteliste for dem, der håber, at skulle blive en ledig plads.

Både initiativtager og Vejstrup Forsamlingshus takker for den store opbakning.

VI VIL STADIG VEJSTRUP 🙂