GENERALFORSAMLING

Vejstrup Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle andre punkter til dagsordenen/forslag sendes til formand Henrik Kramer senest søndag den 20. februar på mail henrik.kramer@hotmail.com
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og Facebook umiddelbart inden generalforsamlingen.
Mon ikke ombygningen kommer til at fylde en hel del på mødet?

Forud for generalforsamlingen kan man nyde lidt mad – spisning starter kl. 18.15.
Hold øje med informationer og tilmelding tættere på generalforsamlingen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i støtteforeningen for Vejstrup Forsamlingshus.

På generalforsamlingen den 10. februar blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge støtteforeningen. Beslutningen skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted i forbindelse med Vejstrup Spiser Sammen tirsdag den 5. april. Det præcise tidspunkt og dagsorden meddeles senere.

Venlig hilsen
Karina Tørnqvist
Bestyrelsen

HVAD SKAL VI TALE OM TIL GENERALFORSAMLINGERNE?

VIL DU ENGAGERE DIG I DIT LOKALSAMFUND?
VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME, HVORDAN VI FÅR MEST UD AF DE PENGE, DER ER INDSAMLET TIL BYGGERIET?

Så kom til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus den 10. februar.
Du finder dagsordenen her.

Der er gratis smørrebrød kl. 18.00 – generalforsamling kl. 18.30.
Hvis du vil spise med, så husk tilmelding til Henrik Kramer på tlf. 81622106.

Du kan også overveje at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. Det er en rigtig god måde at tage del i fællesskabet på.

HAR DU HUSKET AT TILMELDE DIG SPISNING FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN?

Generalforsamlingen den 10. februar starter med fællesspisning kl. 18.00. Foreningen er vært for et par stykker smørrebrød.

Generalforsamlingen starter kl. 18.30, og efter forsamlingshusets generalforsamling følger støtteforeningens.

Husk også at indsende dine forslag senest torsdag den 3. februar.

Tilmelding til spisning meddeles til Henrik Kramer på tlf. 81612106. Forslag sendes til Henrik.kramer@hotmail.com.

HAR DU STEMMERET?

På generalforsamlingen den 10. februar skal det blandt andet drøftes, hvordan processen med ombygningen af forsamlingshuset videre skal forløbe. Hvis du er medlem af Vejstrup Forsamlingshus, har du adgang til generalforsamlingen og kan være med til at beslutte. Hvis ikke, så overvej at melde dig ind nu, så du har stemmeret.

Det koster kun 100 kr. for en husstand – 50 kr. for enlig for medlemskab et år. Betal på mobilepay 811503 og skriv navn og adresse i kommentarfeltet, så er du meldt ind.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Vejstrup Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være status på byggeprojektet og dets fortsatte forløb. Andre forslag til punkter skal fremsendes til bestyrelsens formand på henrik.kramer@hotmail.com senest en uge før dvs. senest torsdag den 3. februar. Den endelige dagsorden offentliggøres umiddelbart herefter.

Forud for generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød kl. 18.00. Tilmelding til Henrik på tlf. 81612106.

HAR DU MELDT DIG TIL SPISNING FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN?


Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.
TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og kræver ikke tilmelding. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling.
SE DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN HER