DAGORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Mandag den 27. februar kl. 19.00 afholdes den ordinære generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus. Den endelige dagsorden ses herunder.

Bestyrelsen håber, at mange borgere vil møde op for at blive informeret om status på renoveringen af forsamlingshuset.

Vi er nu nået så langt, at vi sandsynligvis starter ombygningen til sommer. Derfor kom og giv det sidste indspark.

Bestyrelsen vil fremlægge sit forslag, og forsamlingen indbydes til at debattere dette, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning for huset.

Herefter vedtages på generalforsamlingen, hvordan byggeprocessen videre skal forløbe.

Forud for generalforsamlingen er Forsamlingshuset vært for lidt aftensmad kl. 18.15. Her er tilmelding påkrævet senest fredag den 24. februar til Henrik Kramer mail henrik.kramer@hotmail.com

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS – HUSK TILMELDING TIL SPISNING


Som tidligere annonceret afholdes der mandag den 27. februar generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus, hvor et vigtigt punkt vil blive stillingtagen til det kommende byggeri.
Bestyrelsen håber, at mange borgere vil møde op for at blive informeret om status på renoveringen af forsamlingshuset. Bestyrelsen vil fremlægge sit forslag, og forsamlingen indbydes til at debattere dette, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning for huset.
Herefter vedtages på generalforsamlingen, hvordan byggeprocessen videre skal forløbe.

Forsamlingshuset er vært ved spisningen forinden kl. 18.15. Her er tilmelding påkrævet senest fredag den 24. februar til Henrik Kramer på mail henrik.kramer@hotmail.com

GENERALFORSAMLING

Vejstrup Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle andre punkter til dagsordenen/forslag sendes til formand Henrik Kramer senest søndag den 20. februar på mail henrik.kramer@hotmail.com
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og Facebook umiddelbart inden generalforsamlingen.
Mon ikke ombygningen kommer til at fylde en hel del på mødet?

Forud for generalforsamlingen kan man nyde lidt mad – spisning starter kl. 18.15.
Hold øje med informationer og tilmelding tættere på generalforsamlingen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i støtteforeningen for Vejstrup Forsamlingshus.

På generalforsamlingen den 10. februar blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge støtteforeningen. Beslutningen skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted i forbindelse med Vejstrup Spiser Sammen tirsdag den 5. april. Det præcise tidspunkt og dagsorden meddeles senere.

Venlig hilsen
Karina Tørnqvist
Bestyrelsen

HVAD SKAL VI TALE OM TIL GENERALFORSAMLINGERNE?

VIL DU ENGAGERE DIG I DIT LOKALSAMFUND?
VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME, HVORDAN VI FÅR MEST UD AF DE PENGE, DER ER INDSAMLET TIL BYGGERIET?

Så kom til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus den 10. februar.
Du finder dagsordenen her.

Der er gratis smørrebrød kl. 18.00 – generalforsamling kl. 18.30.
Hvis du vil spise med, så husk tilmelding til Henrik Kramer på tlf. 81622106.

Du kan også overveje at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. Det er en rigtig god måde at tage del i fællesskabet på.

HAR DU HUSKET AT TILMELDE DIG SPISNING FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN?

Generalforsamlingen den 10. februar starter med fællesspisning kl. 18.00. Foreningen er vært for et par stykker smørrebrød.

Generalforsamlingen starter kl. 18.30, og efter forsamlingshusets generalforsamling følger støtteforeningens.

Husk også at indsende dine forslag senest torsdag den 3. februar.

Tilmelding til spisning meddeles til Henrik Kramer på tlf. 81612106. Forslag sendes til Henrik.kramer@hotmail.com.

HAR DU STEMMERET?

På generalforsamlingen den 10. februar skal det blandt andet drøftes, hvordan processen med ombygningen af forsamlingshuset videre skal forløbe. Hvis du er medlem af Vejstrup Forsamlingshus, har du adgang til generalforsamlingen og kan være med til at beslutte. Hvis ikke, så overvej at melde dig ind nu, så du har stemmeret.

Det koster kun 100 kr. for en husstand – 50 kr. for enlig for medlemskab et år. Betal på mobilepay 811503 og skriv navn og adresse i kommentarfeltet, så er du meldt ind.