HAR DU STEMMERET?

På generalforsamlingen den 10. februar skal det blandt andet drøftes, hvordan processen med ombygningen af forsamlingshuset videre skal forløbe. Hvis du er medlem af Vejstrup Forsamlingshus, har du adgang til generalforsamlingen og kan være med til at beslutte. Hvis ikke, så overvej at melde dig ind nu, så du har stemmeret.

Det koster kun 100 kr. for en husstand – 50 kr. for enlig for medlemskab et år. Betal på mobilepay 811503 og skriv navn og adresse i kommentarfeltet, så er du meldt ind.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Vejstrup Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være status på byggeprojektet og dets fortsatte forløb. Andre forslag til punkter skal fremsendes til bestyrelsens formand på henrik.kramer@hotmail.com senest en uge før dvs. senest torsdag den 3. februar. Den endelige dagsorden offentliggøres umiddelbart herefter.

Forud for generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød kl. 18.00. Tilmelding til Henrik på tlf. 81612106.

HAR DU MELDT DIG TIL SPISNING FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN?


Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.
TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og kræver ikke tilmelding. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling.
SE DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN HER

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus
tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Status på ombygning af forsamlingshuset
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Lars Møller Andersen – modtager genvalg
  Torben Nielsen – modtager genvalg
  Elisabeth Antonsen – modtager genvalg
  Mette Hahn ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år.
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant
  Genvalg modtages
 7. Eventuelt

Du kan downloade dagsordenen her.

HUSK AT MELDE DIG TIL SPISNING PÅ 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER

INFO OM GENERALFORSAMLING DEN 7. SEPTEMBER

Vi håber, at vi ser dig til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag den 7. september. Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.

DU har mulighed for at få indflydelse på generalforsamlingens forløb ved at stille forslag til dagsordenen. Dine forslag skal være bestyrelsens formand Henrik Kramer i hænde senest 1 uge før – tirsdag den 31. august. (Desværre har sætternissen været på spil i den udsendte flyer, så hvis der skulle komme forslag torsdag den 2. september, vil de blive tilføjet dagsordenen og en ny sendt ud).

Forslag skal jfr. vedtægterne sendes skriftligt til Henrik Kramer på henrik.kramer@hotmail.com. Den endelige dagsorden offentliggøres på Facebooksiden Det sker i Vejstrup og her på hjemmesiden.

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsesarbejdet i foreningen, er der mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen. Der skal vælges både medlemmer til selve bestyrelsen og suppleanter. Også som suppleant har du mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne og få indflydelse. Skriv gerne til formanden på henrik.kramer@hotmail.com eller ring på 81612106 for en snak om bestyrelsesarbejdet. Du er også velkommen til at kontakte et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du finder os under menupunktet “bestyrelsen”.

TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106. Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen for støtteforeningen

VELKOMMEN TIL SPISNING OG GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus 2021 afholdes i forsamlingshuset TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 19.00. Samme aften afholder støtteforeningen generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og suppleant
Eventuelt

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at tænke over, om de har forslag til foreningen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen i forsamlingshuset eller støtteforeningen.

Der er også altid plads til én til i de mange arbejdsgrupper/ interessegrupper, der fungerer under bestyrelsen. Der vil blive mulighed for at melde sig til arbejdet i grupperne i
forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før dvs. tirsdag den 31. august på mail til henrik.kramer@hotmail.com.
Den endelige dagsorden offentliggøres kort før generalforsamlingen på hjemmesiden og Facebook.

Alle medlemmer bydes på gratis aftensmad kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Der vil senere komme informationer om tilmelding til spisningen.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Som bekendt er den årlige generalforsamling blevet udsat et par gange på ubestemt tid, men nu har bestyrelsen fastsat en ny dato. Generalforsamlingen bliver torsdag den 7. september. Sæt et stort x i kalenderen og tænk over, om du har ønsker til dagsordenen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen eller være med i en af de mange arbejdsgrupper.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen dvs. torsdag den 2. september. Send dit forslag på mail til henrik.kramer@hotmail.com . Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne.

Vi vil glæde os til at give status på byggeprojektet og fortælle, hvad der er sket i foreningen i Coronapausen, så vi håber, at rigtig mange vil møde op. Der vil blive være gratis aftensmad kl. 18.00 og start på generalforsamlingen kl. 19.00.

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Generalforsamlingen i Vejstrup Forsamlingshus skal jfr. vedtægterne afvikles i februar, men det lod sig som bekendt ikke gøre på grund af Corona.

For at kunne fastholde det traditionelle koncept med fællesspisning og givtig meningsudveksling har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien. Dato vil blive bekendtgjort her på siden, på Facebook, i Månedsavisen og i Folk og Fæ.

Venlig hilsen bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening afholdes i forsamlingshuset mandag den 8. februar kl. 18.00 – 21.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Eventuelle forslag sendes skriftligt til foreningens formand Henrik Kramer på mail henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. februar.

Endelig dagsorden offentliggøres her på hjemmesiden.

TAK FOR EN GOD GENERALFORSAMLING

En stor tak til 30 fremmødte medlemmer fra Vejstrup Forsamlingshus og Støtteforening for en god og konstruktiv generalforsamling.

Referatet vil blive lagt på hjemmesiden, når det foreligger, men ganske kort så blev Henrik Kramer, Henrik Hansen og Michael Tørnqvist genvalgt til bestyrelsen for forsamlingshuset. Nyvalgt blev Mette Hahn. Suppleanter er Allan Rasmussen og Jonna Sørensen.

Bestyrelsen fik enstemmig opbakning til at foretage eventuel låneoptagelse i forbindelse med selvfinansiering til ombygningsprojeltet.

Til støtteforeningens bestyrelse nyvalgtes Morten Olsen. Inge Nielsen er suppleant.