NU ER DER BRUG FOR DIG, SOM IKKE ER TIL BYGGESTØV OG VÆRKTØJ, MEN SOM KAN SÆTTE TING PÅ RETTE PLADS

Alle de mange ting, der har været opbevaret hos Agro Store skal nemlig nu bæres/køres tilbage til Vejstrup Forsamlingshus, gøres rene for støv og anbringes på deres nye pladser.
Måske skal der også gøres lidt rent, inden de kan sættes på rette plads?

Det vil ske i weekenden den 24.-25. februar, så meld dig til på mail henrik.kramer@hotmail.com eller på tlf. 81612106 – hvad enten du kan hjælpe begge dage eller bare et par timer en af dagene.

Til gengæld for din hjælp får du morgenmad kl. 8.30, frokost og eftermiddagskaffe – og ikke at forglemme hyggeligt samvær. Vi slutter senest kl. 15.30.

VIL DU GIVE EN HÅND TIL FORSAMLINGSHUSET?

Der mangler nemlig et par stykker i den kommende arbejdsweekend (9.-10. december).

Inden jul skal der færdiggøres nogle opgaver i det nye depot, laves lidt forskelligt tømrerarbejde, klargøres til maler – og ryddes op og gøres klar på anden vis. Så hvad enten du har et par timer eller et par dage, hvor du kan hjælpe – så vil du være meget velkommen. Som tak får du hyggeligt samvær og fuldforplejning.

Giv besked til henrik.kramer@hotmail.com eller telefon 8161 2106, hvis du har mulighed for at give en hånd.

DET ER IKKE FOR SENT AT KOMME MED I FÆLLESSKABET

Arbejdet med forsamlingshuset skrider fremad på imponerende vis. Både håndværkere og frivillige yder en enorm indsats.

Har du været med til en af de hyggelige arbejdsweekender? Hvis ikke, så kom og vær med næste gang. Du gør en god indsats for forsamlingshuset og fællesskabet, og samtidig møder du andre Vejstrupborgere – måske nogen, du ikke har set før?

Alle kan bidrage – med få eller mange kræfter, kortere eller længere tid. Til gengæld for din indsats får du fuld forplejning i form af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe samt frit tilgængelige drikkevarer hele dagen.

VEJSTRUP BYGGER SAMMEN IGEN LØRDAG DEN 28. OG SØNDAG DEN 29. OKTOBER.

Hold øje med yderligere informationer.

VEJSTRUP BYGGER SAMMEN – VIL DU VÆRE MED?

Der er muligheder både lørdag den 7. og søndag den 8. oktober! Du kan deltage begge dage eller kun den ene. Du kan deltage hele dage, eller blot et par timer.

Vi skal arbejde med det sidste i depotet, gøre den store sal klar til loftsbeklædning (lægter skal pilles ned) og gøre caféen klar til vægbearbejdning (tapet skal pilles ned).Endelig skal vi rydde en del op på pladsen, så vi har brug for trailere.

Vi starter med morgenmad kl. 8.30, og der er frokost, kage og drikkelse hele dagen.
Tilmelding til Henrik Kramer på tlf. 8161 2106 eller henrik.kramer@hotmail.com

NY CHANCE FOR AT DELTAGE I FÆLLESSKABET OM VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Den store sal og det gamle anretterkøkken, der i fremtiden skal være café, skal gøres klar til renovering. Så der er brug for dig, dine kæfter, dit værktøj og din eventuelle trailer, når VEJSTRUP BYGGER SAMMEN indbyder til arbejdsdag igen LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 8.30 – 15.30.

Som en del af arrangementet – og til gengæld for din hjælp, får du både morgenmad, frokost og måske et stykke kage 😊.

TILMELDING TIL HENRIK KRAMER PÅ MAIL henrik.kramer@hotmail.com eller tlf. 81612106

VI VIL VEJSTRUP

GODT BEGYNDT…….

Indenfor er der kun de bare mure, rå lofter og betongulve tilbage i den flade tilbygning. Mange frivillige har lagt deres gode arbejdskraft i huset og er godt på vej til at have gjort det så klart, at håndværkerne kan gå i gang med deres del af arbejdet i starten af august.

Udenfor er der til gengæld allerede ved at blive bygget noget op efter nedbrydningen af det gamle skur. Et nyt depot af træ ser så småt dagens lys – og det er godt at kunne se frem til, at borde, stole, gymnastikredskaber og lignende snart kan blive opbevaret tørt og godt.

Der vil blive behov for flere arbejdsweekender for frivillige i forbindelse med den store sal og caféen. Hold derfor øje med de datoer, der snart bliver meldt ud, hvis du vil tage del i arbejdet og det gode fællesskab omkring ombygningen

ENDNU ENGANG TAK TIL ALLE DEM, DER INDTIL NU HAR GIVET EN HÅND MED. Vi ses igen til et hyggeligt og konstruktivt samarbejde og fællesskab i “Vejstrup bygger sammen”!

Skriften på væggen fra tidligere tider

VEJSTRUP BYGGER SAMMEN – SES VI?

Velkommen til fællesskabet om en spændende opgave til gavn for vores forsamlingshus!
Sammen kan vi meget – og det skal vi blandt andet drage nytte af i weekenden den 24.-25. juni fra kl. 8.30 til ca. 16.00.
Ting og sager skal pakkes ned. Paneler, lofter og gulve skal rives ned og op, og der skal gøres klar til håndværkerne.
Der er allerede flere, der har meldt sig; men flere hænder kan stadig bruges både til at pakke og til nedrivning. Medbring gerne værktøj som hammer, koben, skruemaskine, skovl, kost, og flyttekasser.
Der vil være forplejning hele dagen – startende med morgenmad kl. 8.30.
Man er velkommen til at deltage bare et par timer eller begge dage, alt efter hvad man har mulighed for. Man er også velkommen til bare at komme forbi og kigge på – og måske bidrage med en opmuntrende bemærkning.
DET ”NYE” HUS BLIVER SÅ GODT – VÆR MED TIL AT LÆGGE GRUNDLAGET FOR DET.