NYT FRA BESTYRELSEN

På sit møde den 7. januar har bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus blandt andet drøftet og besluttet følgende:

På grund af Coronaepidemien udsættes følgende arrangementer:
• CV Jørgensen-koncerten den 29. januar
• Generalforsamlingen den 8. februar
• Fastelavnsindsamlingen den 13. februar
Nye datoer vil foreligge, så snart det igen bliver forsvarligt at afholde arrangementer.

Salget af folkeaktier og erhvervsaktier går godt
Pengometeret viser flotte skridt på vej mod målet. Vi fortsætter derfor med god energi kampagnen for at sælge endnu flere aktier. Tak for den flotte opbakning indtil nu!

Grøn tænketank
Der er nu blevet dannet en gruppe med det formål at tænke grønne tanker for Vejstrup. Høvding er Werner Funder og bestyrelseskontaktperson er Lars Møller Andersen. Du kan kontakte Lars, hvis du også har lyst at være med.

Fine ting til salg
Foreningen har fået foræret en masse fine ting af Svendborg Brakes. Tingene sættes nu til salg på Facebook.

Cateringservice i forsamlingshuset
Vejstrup Forsamlingshus har indgået en aftale med Jane Bertelsen, Vejstrups Køkken, om lejlighedsvis leje af køkkenet i forsamlingshuset til cateringvirksomhed. Hvis man skal holde fest i forsamlingshuset, tilbyder Jane ligeledes at stå for forplejningen.

Med venlig hilsen bestyrelsen

PENGOMETERET STÅR PÅ SMUKT

Vi starter som før nævnt det nye år med et optimistisk kig på salget af folke- og erhvervsaktier og ser i spænding frem til, hvornår vi når målet – og måske endnu mere?

Hvis du endnu ikke har købt en aktie, hvis du har fået lyst til at købe én mere eller forhøje beløbet på den, du allerede har købt – så er det ikke for sent!

Folkeaktier kan købes ved at indbetale et valgfrit beløb (dog minimum 100 kr.) enten ved bankoverførsel: 5986 – 1170179 eller MobilePay nr.: 56904 (støtteforeningen). Vær venlig at skrive et F + din adresse i kommentarfeltet.

Hvis du vil købe en erhvervsaktie, beder vi dig kontakte bestyrelsens formand Henrik Kramer på telefon 81612106.

På forhånd en stor tak for din opbakning til projektet.