VEJSTRUP SKAL VÆRE FOR ALLE – FRA VUGGE TIL GRAV

Derfor

 • skal der være muligheder for, at alle typer mennesker skal kunne bosætte sig i Vejstrup
 • skal der være forskellige former for boliger (ejerboliger såvel som andelsboliger og lejeboliger, parcelhuse såvel som almennyttige boliger og bofællesskaber).
 • er der behov for bæredygtige løsninger på legeplads
 • skal man kunne færdes sikkert f.eks. på Landevejen og i Ådalen såvel dag som aften
 • skal byen tage sig indbydende ud
 • skal byen have et samlingssted, der rækker ud over private familiefester og foreningsarrangementer
 • er det disse emner, der vil blive debatteret på borgermødet den 27. oktober

Vi håber, der kommer rigtig mange Vejstrupborgere og giver deres besyv med på borgermødet den 27. oktober, så vi kan klæde byrådet godt på til at træffe gode beslutninger om Vejstrups fremtid.

Dagsorden for mødet er som tidligere nævnt sammensat ud fra borgerønsker og indeholder disse tre punkter:

 1. bosætning
 2. trafiksikkerhed
 3. landsbyforskønnelse.

Corona sætter sine begrænsninger for deltagerantallet. Derfor lægger vi os i selen for at finde et lokale, der kan supplere pladsen i forsamlingshuset. Her man kan følge mødet via livestreaming og få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Du kan også følge mødet hjemme i din stue, men vi vil gerne give muligheden for, at man kan dele oplevelsen med andre og kunne stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Stedet vil blive offentliggjort, så snart vi har en aftale på plads.

Tilmelding skal ske til Svendborg Kommune. Oplysningerne om, hvordan man tilmelder sig, kommer tirsdag morgen. Så hold øje med Facebook og hjemmesiden.

Dette opslag vil blive ophængt i skiltet ved forsamlingshuset – men del meget gerne informationen med din nabo, så chancen for, at vi når ud til alle, forøges.

Mange hilsener fra bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

DERFOR ER DIN DELTAGELSE VIGTIG TIRSDAG DEN 27. OKTOBER

OPDATERING PÅ BORGERMØDET OG BYRÅDSMØDET

Det ligger nu fast, at møderne den 27. oktober vil blive gennemført, så glæd dig til at møde Svendborg Kommunes Byråd i Vejstrup.

På grund af Covid19 kan der desværre kun være plads til få tilhørere i forsamlingshuset. Vi arbejder derfor sammen med kommunen på at supplere med en virtuel løsning, så man enten kan følge mødet hjemmefra eller i et lokale et andet sted i byen. Planen er, at man her i fællesskab med andre og en kop kaffe kan se mødet på storskærm og ligeledes få lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne via sms. Nærmere information om sted vil følge – hold godt øje med hjemmesiden eller skiltet ved forsamlingshuset og Facebook

Vi har netop modtaget svar på en del spørgsmål, som vi har fremsendt til kommunen i forbindelse med planlægningen af mødet. Svarene indeholder nyttige informationer, som er værdifulde i den videre forberedelse, som planlægningsgruppen skal lave, og for borgerne i øvrigt. Når materialet foreligger i en udgave, der kan offentliggøres, vil det blive lagt på hjemmesiden under dokumenter.

Spørgsmål og svar til kommunen er stillet ud fra mødets dagsorden:

 1. Bosætning
 2. Trafiksikkerhed (hastighedsbegrænsning, belysning i Ådalen)
 3. Landsbyforskønnelse

Tilmelding til borgermødet og byrådsmødet bliver gennem Svendborg Kommune, så hold godt øje med, hvornår der åbnes for tilmelding. Det bliver formentlig lige efter efterårsferien.

STATUS PÅ BORGERMØDET DEN 27. OKTOBER

Vi har tidligere bekendtgjort, at Svendborg Kommunes byråd vil holde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus den 27. oktober, og at der forud for mødet vil blive afholdt et borgermøde med overskriften ”Vejstrups udvikling”. Selv om Corona ganske givet sætter sine begrænsninger for møderne, har vi fra bestyrelsen et stort ønske om at holde fast i planerne, og kommunen har været imødekommende over for vores ønske.

Hvordan Coronarestriktionerne ser ud den 27. oktober, kan ingen vide på nuværende tidspunkt; men vi arbejder konstruktivt sammen med kommunen på at finde en form, der tilgodeser, at så mange borgere som muligt får chance for at tage del i mødet.

Vi har som lovet udarbejdet et program ud fra de borgerforslag, der er indkommet, og vi er glade for, at det har kunnet lade sig gøre at få alle fremsendte ønsker med. Emnerne er bosætning, trafiksikkerhed (hastighedsregulering, belysning) og landsbyforskønnelse.

Nærmere oplysninger om form og tilmelding vil følge. Vær opmærksom, så du ikke går glip af chancen for at møde Svendborg Kommunes byrådspolitikere og høre, hvad de tænker om Vejstrups fremtidige udvikling.

IGEN ÅBENT FOR BILLETSALG TIL EVENTYREFTERMIDDAG DEN 1. NOVEMBER

Nu er retningslinjerne på plads efter de sidste ændringer i Coronarestriktionerne. Det betyder, at vi endnu har et par håndfulde pladser at sælge til eventyreftermiddag med Josefine Ottesen søndag den 1. november kl. 15.00.

Fortællingen finder sted i den store sal med “biografopstilling”. Vi opfordrer derfor til, at man tænker på at lade de laveste børn sidde på de forreste rækker, og at voksne sætter sig bagest eller i siderne.

Når Josefine Ottesen har fortalt “Fjeren og Rosen”, kan man købe bøger og eventuelt en sodavand, inden vi skilles. Betaling venligst med MobilePay.

Billetprisen er
25 kr. for børn 5 -12 år
50 kr. for børn over 12 år og voksne.
Tlf. 21284056 for bestilling. Efter godkendelse får du betalingsoplysninger.

VI LIVESTREAMER IGEN FRA TIRSDAG DEN 6. OKTOBER

I et forsøg på at holde lidt liv i huset har vi valgt at gennemføre de livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet, som kan afvikles sikkert og uden de store Coronaforanstaltninger.

Vi sætter udstyret op i den store sal, så alle kan holde den korrekte afstand på en meter fra næsetip til næsetip, og vi sørger også for håndsprit.
Hvis du vil have en forfriskning undervejs, kan du købe kolde drikkevarer – og helst betale med MobilePay.

Det første foredrag den 6. oktober handler om “Rejsen ud i rummet”. Det starter som sædvanlig kl. 19.00 og varer til kl. 21.00, men det vil være fint, hvis vi finder vores pladser cirka. 18.45, så vi er klar til foredraget starter.

Vi glæder os til at se dig og til at opleve nye gode og inspirerende foredrag.
Du kan finde datoer, titler og beskrivelser af efterårets foredrag her

UDSÆTTELSE AF LOPPEMARKED

Det planlagte loppemarked, som skulle have været afviklet den 24. oktober i Vejstrup Forsamlingshus, udsættes til foråret 2021. Årsagen er Covid19, som medfører ekstra stort arbejde af de frivillige, og som medfører restriktioner, der gør, at arrangørerne ikke synes, at arrangementet kan gøres så attraktivt som ellers.

Bestyrelsen vil gerne støtte alternative initiativer. Hvis der f.eks. skulle opstå et spontant initiativ til “Loppemarked hver for sig”, eller hvis nogen får en anden genial idé, der kan udføres Coronaforsvarligt, så kan man kontakte kommunikationsgruppen og få hjælp til markedsføring. Skriv blot til Elisabeth på antonsen@dadlnet.dk

VEJSTRUP SYNGER SAMMEN UDSÆTTES

På grund af Covid19 må vi have et temmelig begrænset antal gæster i forsamlingshuset, når der skal synges, og vi synes, det er ærgerligt, at ikke flere kan få lov at dele oplevelsen. Vi udsætter derfor arrangementet med Esben Jensen og André Isager til det nye år og håber i stedet for at kunne starte op med Vejstrups Linje 4 den 19. november. Mere herom vil følge senere.

Vi informerer på skiltet ved forsamlingshuset, Facebook og her på hjemmesiden og beder endnu engang om hjælp til at sprede nye informationer, så også de, der ikke er digitale, kan få dem i rette tid.

Tak for din hjælp.

VEJSTRUP SPISER ENDNU ENGANG SAMMEN HVER FOR SIG

Det var planen, at det gode initiativ Vejstrup spiser sammen skulle genoptages torsdag den 1. oktober, men desværre sætter Corona endnu en gang grænser for udfoldelserne. Derfor inviterer Vejstrup Forsamlingshus ikke som planlagt til at spise sammen i forsamlingshuset, men tilbyder, at vi kan ”spise sammen hver for sig”, som det også var tilfældet nogle gange i foråret.

Vi håber på bedre tider med faldende smittetal og færre restriktioner, så vi kan byde til brunch i Vejstrup Forsamlingshus søndag den 8. november. I mellemtiden kan du torsdag den 1. oktober købe og afhente din aftensmad i forsamlingshuset mellem kl. 16.00 og 17.00.

Menu:
Stegt flæsk med kartofter og persillesovs.
Gammeldags æblekage.
Salat kan tilkøbes til hovedretten.
Hvis der er ønske om vegetarmenu, kan det bestilles.

Pris:
Voksne og børn 12+: 55 kr.
Børn under 12 år: 25 kr.
Salat: 15 kr. pr. person.
Bestilling og betaling på MobilePay til telefon 40547544 senest tirsdag den 29. september kl. 18.00.

Hvis du har lyst, så vil det være hyggeligt, at du lægger et billede af din mad, dig selv eller din spisende familie op på Facebook på siden Vejstrup Forsamlingshus, Fyn, så vi på den måde opnår en oplevelse af fællesskab.

VI BEDER OM, AT DU HJÆLPER MED AT SPREDE DENNE MEDDELELSE I VEJSTRUP, DA VI VED, AT NOGLE IKKE SER DIGITALE NYHEDER, OG VI KAN DESVÆRRE IKKE NÅ UD MED SEDLER I POSTKASSERNE.

VI ØNSKER VELBEKOMME OG GLÆDER OS TIL AT SE DIG ENGANG IGEN I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Kommende planlagte Vejstrup spiser sammen-arrangementer:
Søndag den 8. november 2020: Vejstrup spiser brunch kl. 10.00 – 12.00
Torsdag den 21. januar 2021: Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00
Onsdag den 10. marts 2021: Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00
Onsdag den 28. april 2021: Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00

MIDLERTIDIGT STOP FOR BILLETSALG

Efter de gældende retningslinjer for Corona er der udsolgt af billetter til eventyreftermiddagen den 1. november. Billetsalget indstilles derfor midlertidigt, mens vi afventer den 4. oktober og eventuelle nye retningslinjer for Corona.

Man kan naturligvis blive skrevet på venteliste for det tilfældes skyld, at det bliver muligt at tilbyde flere pladser. Send sms til Elisabeth 21284056, hvis du er interesseret i det.