VIL DU HJÆLPE MED AT UDVIKLE DIT LOKALOMRÅDE?

Svendborg Kommune er i gang med at kortlægge kommunens lokalområder. Målet er skabe et solidt grundlag for den lokale udvikling.
Bor du i Svendborg Kommune OG uden for Svendborg by?
Så beder kommunen om, at du vil bruge 5 minutter på at svare på et par spørgsmål om dit lokalområde.

Deltagelse er anonymt og sidste frist for at svare er mandag d. 6. juni 2022.
Tryk på linket herunder, og du er i gang:

https://niras.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CG14SFNFJK1P

Analysen gennemføres af NIRAS på vegne af Svendborg Kommune.

NU KAN DU ALLIGEVEL HOLDE FEST I FORSAMLINGSHUSET I RESTEN AF 2022


Hovedpunktet på generalforsamlingen den 10. februar var ombygningen af forsamlingshuset, og hvordan den videre proces skal forløbe. Det blev besluttet at gå efter et nedskaleret projekt og samtidig tillægge tidsplanen et år til yderligere fondssøgning. Målet er at skaffe minimum 2 mio. kr. mere i løbet af dette år.

Helt konkret og aktuelt betyder denne beslutning, at huset fortsat kan lejes resten af 2022 og i foråret 2023.

Formanden berettede, at bestyrelsen havde opstillet 6 mulige scenarier for en videre plan. De to mest vidtgående scenarier gav valget mellem at fastholde det oprindelige ”store” projekt eller at nøjes med et ”lille” projekt for de midler, der er rejst på nuværende tidspunkt. Indtil videre er der tilsagn om 3.5 mio. kroner.

Det ”store” projekt vil kræve en ukendt forlængelse af tidsplanen, indtil der er opnået 8,5 mio. kr. – det ”lille” vil kun indeholde den mest nødvendige renovering og ingen fornyelser, men kan til gengæld starte nu.

De øvrige scenarier fordelte sig mellem disse yderpunkter. Generalforsamlingen valgte med andre ord en mellemløsning, som sandsynligvis vil indebære, at blandt andet dyre elementer som tårn og legeplads på taget ikke vil blive opført. Mere information vil naturligvis følge.

Vi ser frem til det kommende foreningsår med genoptagelse af aktiviteterne efter corona og fortsat arbejde frem mod en god ombygning.

PRÆCISERING AF NEDLUKNING ÅBNER FOR YOGA OG SENIORTRÆNING

Efter forespørgsel til myndighederne fra Landsforeningen for Danske Forsamlingshuse er det nu blevet præciseret, at forsamlingshuse, selskabslokaler mv., der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage skal holdes lukket, medmindre stedet er organiseret som et egentligt serveringssted på linje med en restaurant.

MEN et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer.

YOGA STARTER DERFOR IGEN MANDAG DEN 17. JANUAR OG SENIORTRÆNING STARTER ONSDAG DEN 19. JANUAR. KIRSTEN OG MARIE GLÆDER SIG TIL AT SE JER.

VEDR. SENIORTRÆNING – RETTELSE TIL UDDELT FLYER

I den flyer, der enten har ramt eller er lige ved at ramme din postkasse, kan du læse, at seniortræningen fortsætter efter nytår hver onsdag kl. 9.45-10.45 med opstart onsdag den 5. januar. Du kan også læse, at der er et par ledige pladser på holdet.

Desværre er forsamlingshuset lukket som følge af de nuværende coronarestriktioner. Det betyder, at vi desværre må udskyde opstarten af seniortræningen til restriktionerne ophører – forhåbentlig som planlagt midt i januar.

Hvis du vil med på en af de ledige pladser, så kan du kontakte Marie Svendsen på tlf. 23491259.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle i Vejstrup og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Endnu engang en stor tak for støtte og opbakning til foreningens arrangementer og ombygningen og til alle frivillige for en uvurderlig indsats.

PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN, SÅ VI KAN MØDES TIL ENDNU ET GODT ÅR I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS.

FACEBOOKGRUPPEN HAR SKIFTET NAVN

Det har vist sig at bringe forvirring, at der både var en Facebookside (Det sker i Vejstrup, Fyn) og en Facebookgruppe (Vejstrup Forsamlingshus, Fyn). Hvis folk søger efter aktiviteter i Vejstrup Forsamlingshus, så bliver de henvist til gruppen, som ikke bruges til annoncering af aktiviteter.

Efter drøftelser på generalforsamlingen og i bestyrelsen har kommunikationsgruppen derfor vedtaget at nedlægge gruppen Vejstrup Forsamlinghus, Fyn pr. 1.12.2021. Samtidig er det besluttet, at Facebooksiden skifter navn til Det sker i Vejstrup Forsamlingshus, Fyn.

Indholdet af siden vil forblive det samme: her kan findes oplysninger om alt, hvad der foregår i forsamlingshuset og i en vis udstrækning også i resten af lokalområdet.