VI GJORDE DET!


SIDEN TIRSDAG AFTEN ER DER AFGIVET DET NØDVENDIGE ANTAL LIKES OG FLERE TIL PÅ FACEBOOK. DET BETYDER, AT FORSAMLINGSHUSET ER GODKENDT SOM ANSØGER TIL REALDANIAS KAMPAGNE “UNDERVÆRKER”

SLOGANET “VI VIL VEJSTRUP” HAR ENDNU ENGANG VIST SIG AT VÆRE VELVALGT.
TUSIND TAK TIL ALLE, DER HAR HJULPET PÅ VEJ 😊🙏

PS. Hvis du møder nogen, der ikke har afgivet deres stemme, så er det kun fint, at få endnu flere stemmer 😉

BORGERMØDE OM FJERNVARME I OURE OG VEJSTRUP.

TIRSDAG DEN 24. JANUAR KL. 16.30 INVITERES BORGERE I VEJSTRUP OG OURE TIL FYRAFTENSMØDE OMKRING FJERNVARME.
MØDET AFVIKLES I FOREDRAGSSALEN PÅ SKOLERNE I OURE.
Mødets formål er at afklare om der skal arbejdes videre med fjernvarmeplaner for Oure og Vejstrup.
På mødet deltager repræsentanter fra Svendborg Kommune, Landsbyklyngen, Skolerne i Oure, Vejstrup Efterskole, Skårup Fjernvarme.
(Foredragssalen ligger i umiddelbar forlængelse af svømmehallen og idrætshallen – Idrætsvej, Oure.)

SENESTE NYT FRA VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Hvis du bor i Vejstrup Sogn, har du inden for de sidste par dage modtaget en flyer fra Vejstrup Forsamlingshus i din postkasse. Læg mærke til det nye format og layout.

Hvis du bor uden for Vejstrup Sogn, kan du hente en flyer i forsamlingshuset fra søndag den 1. januar 2023.

Du kan også læse eller downloade flyeren her.

LYSTRÆET

Forsamlingshuset har valgt at tænde lyset, der lyser op på træet i gadekæret i december måned. Der er reduceret lidt i tiden som følge af de forhøjede elpriser.
Der er blevet målt på strømforbruget, og lyset bruger 1 Kw i døgnet. Det er i en størrelsesorden, som forsamlingshuset gerne vil give i julegave til byen 😊.
Lyset bliver slukket den 1. januar 2023.

VIL DU HJÆLPE MED AT UDVIKLE DIT LOKALOMRÅDE?

Svendborg Kommune er i gang med at kortlægge kommunens lokalområder. Målet er skabe et solidt grundlag for den lokale udvikling.
Bor du i Svendborg Kommune OG uden for Svendborg by?
Så beder kommunen om, at du vil bruge 5 minutter på at svare på et par spørgsmål om dit lokalområde.

Deltagelse er anonymt og sidste frist for at svare er mandag d. 6. juni 2022.
Tryk på linket herunder, og du er i gang:

https://niras.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CG14SFNFJK1P

Analysen gennemføres af NIRAS på vegne af Svendborg Kommune.

NU KAN DU ALLIGEVEL HOLDE FEST I FORSAMLINGSHUSET I RESTEN AF 2022


Hovedpunktet på generalforsamlingen den 10. februar var ombygningen af forsamlingshuset, og hvordan den videre proces skal forløbe. Det blev besluttet at gå efter et nedskaleret projekt og samtidig tillægge tidsplanen et år til yderligere fondssøgning. Målet er at skaffe minimum 2 mio. kr. mere i løbet af dette år.

Helt konkret og aktuelt betyder denne beslutning, at huset fortsat kan lejes resten af 2022 og i foråret 2023.

Formanden berettede, at bestyrelsen havde opstillet 6 mulige scenarier for en videre plan. De to mest vidtgående scenarier gav valget mellem at fastholde det oprindelige ”store” projekt eller at nøjes med et ”lille” projekt for de midler, der er rejst på nuværende tidspunkt. Indtil videre er der tilsagn om 3.5 mio. kroner.

Det ”store” projekt vil kræve en ukendt forlængelse af tidsplanen, indtil der er opnået 8,5 mio. kr. – det ”lille” vil kun indeholde den mest nødvendige renovering og ingen fornyelser, men kan til gengæld starte nu.

De øvrige scenarier fordelte sig mellem disse yderpunkter. Generalforsamlingen valgte med andre ord en mellemløsning, som sandsynligvis vil indebære, at blandt andet dyre elementer som tårn og legeplads på taget ikke vil blive opført. Mere information vil naturligvis følge.

Vi ser frem til det kommende foreningsår med genoptagelse af aktiviteterne efter corona og fortsat arbejde frem mod en god ombygning.