PRÆCISERING AF NEDLUKNING ÅBNER FOR YOGA OG SENIORTRÆNING

Efter forespørgsel til myndighederne fra Landsforeningen for Danske Forsamlingshuse er det nu blevet præciseret, at forsamlingshuse, selskabslokaler mv., der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage skal holdes lukket, medmindre stedet er organiseret som et egentligt serveringssted på linje med en restaurant.

MEN et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer.

YOGA STARTER DERFOR IGEN MANDAG DEN 17. JANUAR OG SENIORTRÆNING STARTER ONSDAG DEN 19. JANUAR. KIRSTEN OG MARIE GLÆDER SIG TIL AT SE JER.

VEDR. SENIORTRÆNING – RETTELSE TIL UDDELT FLYER

I den flyer, der enten har ramt eller er lige ved at ramme din postkasse, kan du læse, at seniortræningen fortsætter efter nytår hver onsdag kl. 9.45-10.45 med opstart onsdag den 5. januar. Du kan også læse, at der er et par ledige pladser på holdet.

Desværre er forsamlingshuset lukket som følge af de nuværende coronarestriktioner. Det betyder, at vi desværre må udskyde opstarten af seniortræningen til restriktionerne ophører – forhåbentlig som planlagt midt i januar.

Hvis du vil med på en af de ledige pladser, så kan du kontakte Marie Svendsen på tlf. 23491259.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle i Vejstrup og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Endnu engang en stor tak for støtte og opbakning til foreningens arrangementer og ombygningen og til alle frivillige for en uvurderlig indsats.

PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN, SÅ VI KAN MØDES TIL ENDNU ET GODT ÅR I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS.

FACEBOOKGRUPPEN HAR SKIFTET NAVN

Det har vist sig at bringe forvirring, at der både var en Facebookside (Det sker i Vejstrup, Fyn) og en Facebookgruppe (Vejstrup Forsamlingshus, Fyn). Hvis folk søger efter aktiviteter i Vejstrup Forsamlingshus, så bliver de henvist til gruppen, som ikke bruges til annoncering af aktiviteter.

Efter drøftelser på generalforsamlingen og i bestyrelsen har kommunikationsgruppen derfor vedtaget at nedlægge gruppen Vejstrup Forsamlinghus, Fyn pr. 1.12.2021. Samtidig er det besluttet, at Facebooksiden skifter navn til Det sker i Vejstrup Forsamlingshus, Fyn.

Indholdet af siden vil forblive det samme: her kan findes oplysninger om alt, hvad der foregår i forsamlingshuset og i en vis udstrækning også i resten af lokalområdet.


ER DU NY I VEJSTRUP?

Næste gang Vejstrup spiser sammen (den 1. september) inviteres nye borgere i Vejstrup særligt, så vi kan hilse på hinanden, og de kan blive budt velkommen i fællesskabet.

Henrik Kramer, der er formand for Vejstrup Forsamlingshus, har i det sidste års tid bestræbt sig på at besøge alle nye for at aflevere folderen ”Velkommen til Vejstrup”; men det er ikke altid, foreningen får information om nytilflyttede.

Hvis du derfor er tilflytter og endnu ikke har haft besøg, vil vi være taknemlige for, at du sender en besked til Karina på tlf. 51802892.

Det samme gælder, hvis du som nabo har kendskab til tilflyttere, der ikke har fået folderen.

GOD SOMMERFERIE

Skoleferien er lige om hjørnet, og Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle en god ferie med en stor tak for den flotte opbakning både under coronanedlukningen og efter genåbningen.

Måske skal du holde sommerferie på matriklen og trænger til en pause i malerarbejdet, drivhusprojektet, eller hvad du ellers har gang i af sommerprojekter? Så husk at der er fine seværdigheder og aktivitetsmuligheder lige om hjørnet!

Du kan blive inspireret til gode udflugtsmål, hvis du kigger forbi Vejstrup Forsamlingshus og kaster et blik på kortet over Gudmekongens Land.

God tur i det sydfynske landskab!

NU KAN DU SØGE BORGERBUDGETTET

Svendborg Kommune har afsat en pulje til at understøtte lokale fællesskaber og lokaldemokrati. Puljen kaldes Borgerbudget, og fordeles i et samarbejde mellem Lokaludvalget og foreninger og ildsjæle, der skaber fællesskab, lokaldemokrati og konkrete resultater.
I Landsbyklyngen Gudmekongens Land er der afsat 200.000 kr. Ansøgningsfristen er 7. juni.

Sådan søger man:
Vejstrup Forsamlingshus vil gerne stå bag ansøgningerne i Vejstrupområdet, så hvis du har en god idé, kan du henvende dig til Vejstrup Forsamlingshus og få formandens underskrift på dit projekt. Mail til henrik.kramer@hotmail.com eller ring 81 61 21 06 og aftal nærmere.
Man kan enten bruge ansøgningsskemaet herunder eller besvare følgende spørgsmål i en mail:
Projekttitel:
Budget:
Projektets formål:
Projektbeskrivelse:
Initiativtagere: (herunder kontaktoplysninger)
Hvordan skaber projektet værdi for hele Gudmekongens Land:
Tidshorisont:
Send eventuelt billeder eller andet materiale med.
Ansøgningerne skal sendes senest 7. juni til borgerbudget@gmail.com

Kriterier for ansøgningen:
At fremme fællesskaber i hele Gudmekongens Land eller i et af de enkelte lokalområder gennem kommunikation, verdensmål, adgang til naturen eller mødet mellem generationer.

VI GLÆDER OS TIL AT STØTTE OP OM DIN IDÉ

Venlig hilsen
Vejstrup Forsamlingshus