VEJSTRUP SKAL VÆRE FOR ALLE – FRA VUGGE TIL GRAV

Derfor

  • skal der være muligheder for, at alle typer mennesker skal kunne bosætte sig i Vejstrup
  • skal der være forskellige former for boliger (ejerboliger såvel som andelsboliger og lejeboliger, parcelhuse såvel som almennyttige boliger og bofællesskaber).
  • er der behov for bæredygtige løsninger på legeplads
  • skal man kunne færdes sikkert f.eks. på Landevejen og i Ådalen såvel dag som aften
  • skal byen tage sig indbydende ud
  • skal byen have et samlingssted, der rækker ud over private familiefester og foreningsarrangementer
  • er det disse emner, der vil blive debatteret på borgermødet den 27. oktober

Vi håber, der kommer rigtig mange Vejstrupborgere og giver deres besyv med på borgermødet den 27. oktober, så vi kan klæde byrådet godt på til at træffe gode beslutninger om Vejstrups fremtid.

Dagsorden for mødet er som tidligere nævnt sammensat ud fra borgerønsker og indeholder disse tre punkter:

  1. bosætning
  2. trafiksikkerhed
  3. landsbyforskønnelse.

Corona sætter sine begrænsninger for deltagerantallet. Derfor lægger vi os i selen for at finde et lokale, der kan supplere pladsen i forsamlingshuset. Her man kan følge mødet via livestreaming og få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Du kan også følge mødet hjemme i din stue, men vi vil gerne give muligheden for, at man kan dele oplevelsen med andre og kunne stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Stedet vil blive offentliggjort, så snart vi har en aftale på plads.

Tilmelding skal ske til Svendborg Kommune. Oplysningerne om, hvordan man tilmelder sig, kommer tirsdag morgen. Så hold øje med Facebook og hjemmesiden.

Dette opslag vil blive ophængt i skiltet ved forsamlingshuset – men del meget gerne informationen med din nabo, så chancen for, at vi når ud til alle, forøges.

Mange hilsener fra bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

DERFOR ER DIN DELTAGELSE VIGTIG TIRSDAG DEN 27. OKTOBER

DESVÆRRE AFLYST

Den længe planlagte gåtur med borgmesteren må desværre aflyses på grund af Corona. Borgmesteren lader hilse og lover et nyt arrangement, så snart det bliver muligt, så hold godt øje med nye opslag.

SE DE FINE TEGNINGER VED FORSAMLINGSHUSET

Læg vejen forbi Vejstrup Forsamlingshus og tag et kig på den flotte planche med tegninger fra dispositionsforslaget for ombygningen af forsamlingshuset.
Inden længe vil du også kunne se, hvordan salget af folkeaktier udvikler sig på ”pengometeret”.
Hvis du vil se alle tegninger og planer for det nye mødested, så kan du finde hele dispositionsforslaget her på hjemmesiden under “Byggeprojektet”.

DU KAN LIGE NÅ AT KOMME MED DINE FORSLAG TIL GÅTUR OG BORGERMØDE

Vi ønsker os, at der kommer rigtig mange forslag til gåturen med borgmesteren den 23. september og ligeså til borgermødet den 27, oktober.

Overskriften på borgermødet er “Vejstrups udvikling” – og fristen for at sende forslag til det og gåturen var i går den 1. september, men du kan godt lige nå det, hvis du skynder dig. Vi udvider nemlig fristen til den 3. september kl. 15.00.

Skriv til henrik.kramer@hotmail.com

HAR DU MISTET NYHEDSBREVET?

Hvis dit “Nyt fra Vejstrup Forsamlingshus” skulle have forvildet sig bort med de gamle aviser, så kan du altid finde det i hjemmesidens menu “Nyhedsbreve/flyers”. https://www.vejstrupforsamlingshus.dk/nyhedsbreve/

I august måneds flyer finder du oplysninger om størstedelen af efterårets aktiviteter, men der er allerede kommet flere til, siden flyeren gik i trykken, så hold dig opdateret her og på Facebook.

YOGA HOLD 2 OGSÅ UDSOLGT

Yogahold nr. 2 blev udsolgt næsten lige så hurtigt som hold nr. 2, og vi glæder os over, at Vejstrup Forsamlingshus nu kan gennemføre denne nye aktivitet med overvældende tilslutning. Mange tak for det!

Til dem, der ikke nåede at tilmelde sig: hold godt øje med hjemmesiden og Facebook. Der kommer løbende information om nye arrangementer, og du kan ganske sikkert også finde noget i Vejstrup Forsamlingshus, der vil kunne interessere dig.

– Og hvis ikke du kan så er du meget velkommen til at sætte noget nyt i gang! Henvend dig blot til et af bestyrelsens medlemmer og få en snak om hvordan.

VI VIL VEJSTRUP

GÅ EN TUR MED BORGMESTEREN

Onsdag den 23. september kl. 16.00 indbydes Vejstrups borgere til at gå en tur i Vejstrup med borgmester Bo Hansen. Vejstrup Forsamlingshus bestemmer ruten!

Hvad synes du, vi skal gå forbi? Send dine forslag til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. september, så vil bestyrelsen efter bedste evne lægge en rute, der kommer rundt om så meget som muligt.

Vi håber på mange forslag – og selvfølgelig også, at mange vil gå med den 23. september. Turen vil vare en times tid, og bagefter inviterer foreningen på en forfriskning i Vejstrup Forsamlingshus.

VEL MØDT!

DEN RØDE LYGTE ER UDE FOR YOGA

Næsten i samme øjeblik, det var annonceret, blev pladserne på yogaholdet besat, så vi kan med stor glæde konstatere, at der er opbakning til det nye initiativ. Der er endog oprettet en venteliste for dem, der håber, at skulle blive en ledig plads.

Både initiativtager og Vejstrup Forsamlingshus takker for den store opbakning.

VI VIL STADIG VEJSTRUP 🙂

VIGTIGT OM HJERTESTARTEREN

Hjertestarteren ved Vejstrup Forsamlingshus har været i brug og kan ikke anvendes de næste par dage, før den er fyldt op.
De nærmeste findes derfor ved Øster Åby Friskole, Vejstrup Efterskole og Svendborg Brakes (kun i åbningstiden).