ENDELIG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS, MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2024 KL. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag: Generalforsamlingen skal godkende, at Svendborg Kommune opretter pant kr. 700.000-, som sikkerhed for optaget lån på kr. 700.000,-
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Karina, Henrik H., Charlotte og Henrik K. Alle modtager gerne genvalg. Som suppleanter er Michael T. og Kirsten Thur. De modtager gerne genvalg
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant. Som revisor er Lene Isager på valg. Hun modtager gerne genvalg.
 7. Eventuelt – arbejdsgrupper opfordring

DE LIVESTREAMEDE FOREDRAG ER GODT I GANG – GLÆD DIG TIL NÆSTE UGE

“JAGTEN PÅ DEN PERFEKTE VEJRSUDSIGT”

Meteorolog Jesper Eriksen fra DMI og professor i vejr- og klimafysik Eigil Kaas fra Københavns Universitet fortæller om det danske vejr, om videnskaben bag hvordan meteorologer kan udarbejde vejrudsigter, og hvordan der forskes i at gøre dem endnu bedre.

Vi ses tirsdag den 27.2. i Valgmenighedens Hus, Brudagervej 6 i Vejstrup. Foredraget starter kl. 19.00 præcis, så vi opfordrer til at være der i god tid.

Der er gratis adgang, og du kan købe en forfriskning i pausen eller inden foredraget.

VI GLÆDER OS TIL AT STARTE FORÅRETS LIVESTREAMEDE FOREDRAG TIRSDAG DEN 20.2.2024 KL. 19.00 – 21.00

“ER PARASITTER OG MIKROBER VORES FJENDER?”

Professor og parasitforsker Peter Lindberg Nejsum fra Aarhus Universitet og professor i evolutionsbiologi Tom Gilbert fra Københavns Universitet fortæller om samspillet mellem mennesket og de mikrober, vi lever i symbiose med. For hvis vi vil forstå mennesket, de sygdomme vi lever med og vores evolutions-historie , bliver vi også nødt til at medregne mikroberne og parasitterne, som lever i os.

Vi streamer i Valgmenighedens hus, Brudagervej 6. Der er gratis adgang, og du kan som sædvanlig købe forfriskninger i pausen.

Kom i god tid – foreddraget starter meget præcist.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

SOM TIDLIGERE BEKENDTGJORT AFHOLDES GENERALFORSAMLINGEN MANDAG DEN 26.2.2024 KL.19.00 – 21.00.

Det foregår i forsamlingshuset, så hvis du ikke allerede har set, hvor flot der er blevet, er dette en oplagt mulighed for at komme og se det og samtidig deltage i generalforsamlingen.

Der vil være kaffe/the og kage.

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant
 7. Eventuelt

Eventuelle forslag sendes til formanden på mail: henrik.kramer@hotmail.com senest mandag den 19.2.2024. Herefter offentliggøres den endelige dagsorden.

VI VIL VEJSTRUP

NU ER DER BRUG FOR DIG, SOM IKKE ER TIL BYGGESTØV OG VÆRKTØJ, MEN SOM KAN SÆTTE TING PÅ RETTE PLADS

Alle de mange ting, der har været opbevaret hos Agro Store skal nemlig nu bæres/køres tilbage til Vejstrup Forsamlingshus, gøres rene for støv og anbringes på deres nye pladser.
Måske skal der også gøres lidt rent, inden de kan sættes på rette plads?

Det vil ske i weekenden den 24.-25. februar, så meld dig til på mail henrik.kramer@hotmail.com eller på tlf. 81612106 – hvad enten du kan hjælpe begge dage eller bare et par timer en af dagene.

Til gengæld for din hjælp får du morgenmad kl. 8.30, frokost og eftermiddagskaffe – og ikke at forglemme hyggeligt samvær. Vi slutter senest kl. 15.30.