DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus
tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Status på ombygning af forsamlingshuset
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Lars Møller Andersen – modtager genvalg
  Torben Nielsen – modtager genvalg
  Elisabeth Antonsen – modtager genvalg
  Mette Hahn ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år.
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant
  Genvalg modtages
 7. Eventuelt

Du kan downloade dagsordenen her.

HUSK AT MELDE DIG TIL SPISNING PÅ 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER