HAR DU FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 10. FEBRUAR?

Så husk, de skal være formanden i hænde senest TORSDAG DEN 3. FEBRUAR. Send en mail til henrik.kramer@hotmail.com og husk også at tilmelde dig til spisning på tlf. 81612106.

Der serveres smørrebrød kl. 18.00 – generalforsamlingen starter kl. 18.30. Efter forsamlingshusets generalforsamling er der generalforsamling i støtteforeningen.