VELKOMMEN TIL SPISNING OG GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus 2021 afholdes i forsamlingshuset TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 19.00. Samme aften afholder støtteforeningen generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og suppleant
Eventuelt

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at tænke over, om de har forslag til foreningen eller har lyst til at stille op til bestyrelsen i forsamlingshuset eller støtteforeningen.

Der er også altid plads til én til i de mange arbejdsgrupper/ interessegrupper, der fungerer under bestyrelsen. Der vil blive mulighed for at melde sig til arbejdet i grupperne i
forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før dvs. tirsdag den 31. august på mail til henrik.kramer@hotmail.com.
Den endelige dagsorden offentliggøres kort før generalforsamlingen på hjemmesiden og Facebook.

Alle medlemmer bydes på gratis aftensmad kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Der vil senere komme informationer om tilmelding til spisningen.