VEJSTRUP SKAL VÆRE FOR ALLE – FRA VUGGE TIL GRAV

Derfor

 • skal der være muligheder for, at alle typer mennesker skal kunne bosætte sig i Vejstrup
 • skal der være forskellige former for boliger (ejerboliger såvel som andelsboliger og lejeboliger, parcelhuse såvel som almennyttige boliger og bofællesskaber).
 • er der behov for bæredygtige løsninger på legeplads
 • skal man kunne færdes sikkert f.eks. på Landevejen og i Ådalen såvel dag som aften
 • skal byen tage sig indbydende ud
 • skal byen have et samlingssted, der rækker ud over private familiefester og foreningsarrangementer
 • er det disse emner, der vil blive debatteret på borgermødet den 27. oktober

Vi håber, der kommer rigtig mange Vejstrupborgere og giver deres besyv med på borgermødet den 27. oktober, så vi kan klæde byrådet godt på til at træffe gode beslutninger om Vejstrups fremtid.

Dagsorden for mødet er som tidligere nævnt sammensat ud fra borgerønsker og indeholder disse tre punkter:

 1. bosætning
 2. trafiksikkerhed
 3. landsbyforskønnelse.

Corona sætter sine begrænsninger for deltagerantallet. Derfor lægger vi os i selen for at finde et lokale, der kan supplere pladsen i forsamlingshuset. Her man kan følge mødet via livestreaming og få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Du kan også følge mødet hjemme i din stue, men vi vil gerne give muligheden for, at man kan dele oplevelsen med andre og kunne stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Stedet vil blive offentliggjort, så snart vi har en aftale på plads.

Tilmelding skal ske til Svendborg Kommune. Oplysningerne om, hvordan man tilmelder sig, kommer tirsdag morgen. Så hold øje med Facebook og hjemmesiden.

Dette opslag vil blive ophængt i skiltet ved forsamlingshuset – men del meget gerne informationen med din nabo, så chancen for, at vi når ud til alle, forøges.

Mange hilsener fra bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

DERFOR ER DIN DELTAGELSE VIGTIG TIRSDAG DEN 27. OKTOBER

OPDATERING PÅ BORGERMØDET OG BYRÅDSMØDET

Det ligger nu fast, at møderne den 27. oktober vil blive gennemført, så glæd dig til at møde Svendborg Kommunes Byråd i Vejstrup.

På grund af Covid19 kan der desværre kun være plads til få tilhørere i forsamlingshuset. Vi arbejder derfor sammen med kommunen på at supplere med en virtuel løsning, så man enten kan følge mødet hjemmefra eller i et lokale et andet sted i byen. Planen er, at man her i fællesskab med andre og en kop kaffe kan se mødet på storskærm og ligeledes få lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne via sms. Nærmere information om sted vil følge – hold godt øje med hjemmesiden eller skiltet ved forsamlingshuset og Facebook

Vi har netop modtaget svar på en del spørgsmål, som vi har fremsendt til kommunen i forbindelse med planlægningen af mødet. Svarene indeholder nyttige informationer, som er værdifulde i den videre forberedelse, som planlægningsgruppen skal lave, og for borgerne i øvrigt. Når materialet foreligger i en udgave, der kan offentliggøres, vil det blive lagt på hjemmesiden under dokumenter.

Spørgsmål og svar til kommunen er stillet ud fra mødets dagsorden:

 1. Bosætning
 2. Trafiksikkerhed (hastighedsbegrænsning, belysning i Ådalen)
 3. Landsbyforskønnelse

Tilmelding til borgermødet og byrådsmødet bliver gennem Svendborg Kommune, så hold godt øje med, hvornår der åbnes for tilmelding. Det bliver formentlig lige efter efterårsferien.

STATUS PÅ BORGERMØDET DEN 27. OKTOBER

Vi har tidligere bekendtgjort, at Svendborg Kommunes byråd vil holde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus den 27. oktober, og at der forud for mødet vil blive afholdt et borgermøde med overskriften ”Vejstrups udvikling”. Selv om Corona ganske givet sætter sine begrænsninger for møderne, har vi fra bestyrelsen et stort ønske om at holde fast i planerne, og kommunen har været imødekommende over for vores ønske.

Hvordan Coronarestriktionerne ser ud den 27. oktober, kan ingen vide på nuværende tidspunkt; men vi arbejder konstruktivt sammen med kommunen på at finde en form, der tilgodeser, at så mange borgere som muligt får chance for at tage del i mødet.

Vi har som lovet udarbejdet et program ud fra de borgerforslag, der er indkommet, og vi er glade for, at det har kunnet lade sig gøre at få alle fremsendte ønsker med. Emnerne er bosætning, trafiksikkerhed (hastighedsregulering, belysning) og landsbyforskønnelse.

Nærmere oplysninger om form og tilmelding vil følge. Vær opmærksom, så du ikke går glip af chancen for at møde Svendborg Kommunes byrådspolitikere og høre, hvad de tænker om Vejstrups fremtidige udvikling.