NYT FRA BESTYRELSEN

På sit møde den 7. januar har bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus blandt andet drøftet og besluttet følgende:

På grund af Coronaepidemien udsættes følgende arrangementer:
• CV Jørgensen-koncerten den 29. januar
• Generalforsamlingen den 8. februar
• Fastelavnsindsamlingen den 13. februar
Nye datoer vil foreligge, så snart det igen bliver forsvarligt at afholde arrangementer.

Salget af folkeaktier og erhvervsaktier går godt
Pengometeret viser flotte skridt på vej mod målet. Vi fortsætter derfor med god energi kampagnen for at sælge endnu flere aktier. Tak for den flotte opbakning indtil nu!

Grøn tænketank
Der er nu blevet dannet en gruppe med det formål at tænke grønne tanker for Vejstrup. Høvding er Werner Funder og bestyrelseskontaktperson er Lars Møller Andersen. Du kan kontakte Lars, hvis du også har lyst at være med.

Fine ting til salg
Foreningen har fået foræret en masse fine ting af Svendborg Brakes. Tingene sættes nu til salg på Facebook.

Cateringservice i forsamlingshuset
Vejstrup Forsamlingshus har indgået en aftale med Jane Bertelsen, Vejstrups Køkken, om lejlighedsvis leje af køkkenet i forsamlingshuset til cateringvirksomhed. Hvis man skal holde fest i forsamlingshuset, tilbyder Jane ligeledes at stå for forplejningen.

Med venlig hilsen bestyrelsen