NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus holdt telefonmøde i mandags. Selv om vi var ni deltagere og alle var veldisciplinerede, så mødet forløb smertefrit, så glæder vi os alligevel til at kunne mødes ”rigtigt” igen.

På dagsordenen var blandt andet afholdelse af generalforsamling, byggeprojektet og en plan for den genåbning, som forhåbentlig snart så småt kan ske.

Vi vil her orientere jer om:

Generalforsamlingen
Vi har bestemt at udsætte den årlige generalforsamling, indtil forsamlingsloftet er hævet så meget, at vi må mødes minimum 50 personer i forsamlingshuset til fællesspisning og gode meningsudvekslinger.

Byggeriet
Byggegruppen arbejder ihærdigt på at rejse økonomi til projektet. Vi har en del ansøgninger ude og venter spændte på svar, og vi har mange ansøgninger, vi stadig skal sende. Senest har vi kunnet glæde os over 125.000 kr. fra Fynske Bank. I vil løbende høre, når der kommer nye penge i kassen!
Folkeaktier kan stadig købes. Andet sted på hjemmesiden findes der oplysninger om hvordan.
De mange ting, som Svendborg Brakes har foræret os er ved at være solgt, og har indbragt 4690 kr., der også går ind på byggekontoen.
Tidsplanen har måttet rykkes ½ år på grund af Corona. Dvs. at huset nu kan udlejes indtil midten af 2022, og byggeriet forventes at stå færdigt februar 2023.

Genåbning
Vi har lagt en plan, og I vil høre om den, så snart det bliver aktuelt!
Foreløbig kan I glæde jer til at komme ud i naturen og hjælpe med Affaldsindsamling den 18. april. Sæt x i kalenderen – nærmere om tid og sted følger