NYT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 16. JUNI

Genåbning
Bestyrelsen kunne på sit møde i sidste uge glæde sig over den kæmpe opbakning, der har været til de arrangementer, som har åbnet huset efter coronanedlukningen. Det gælder både Vejstrup spiser sammen og koncerten med Sko og Torp. Foran os venter Sankt Hansaften, hvor fællesspisningen allerede har god tilslutning, så vi tror på en god aften ved gadekæret!

Efteråret
Hovedpunktet på mødet var efterårets arrangementer. Du kan glæde dig! Der er mange gode ting i støbeskeen. Følg med her på hjemmesiden, Facebook, i Folk og Fæ samt Månedsavisen.

Generalforsamling
Der er allerede nu sendt varsel ud om generalforsamlingerne i forsamlingshuset og støtteforeningen. Du vil høre nærmere, når de er planlagt lidt mere, men husk at sætte kryds i kalenderen ved den 7. september. Det vides allerede nu, at der er ledige pladser, som skal besættes med nye, friske kræfter, så vi håber, DU vil stille op og tage del i det spændende fællesskab med arbejdet i foreningen.

Udlejning
Bestyrelsen glæder sig over, at der igen er gang i udlejningen af forsamlingshuset. Måske har du også et arrangement, du kunne tænke dig at afholde i huset? Så vent ikke for længe med at reservere hos Inge! Tag et kig på hjemmesidens kalender og se, hvornår der er ledigt.