GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS – HUSK TILMELDING TIL SPISNING


Som tidligere annonceret afholdes der mandag den 27. februar generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus, hvor et vigtigt punkt vil blive stillingtagen til det kommende byggeri.
Bestyrelsen håber, at mange borgere vil møde op for at blive informeret om status på renoveringen af forsamlingshuset. Bestyrelsen vil fremlægge sit forslag, og forsamlingen indbydes til at debattere dette, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning for huset.
Herefter vedtages på generalforsamlingen, hvordan byggeprocessen videre skal forløbe.

Forsamlingshuset er vært ved spisningen forinden kl. 18.15. Her er tilmelding påkrævet senest fredag den 24. februar til Henrik Kramer på mail henrik.kramer@hotmail.com