ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

SOM TIDLIGERE BEKENDTGJORT AFHOLDES GENERALFORSAMLINGEN MANDAG DEN 26.2.2024 KL.19.00 – 21.00.

Det foregår i forsamlingshuset, så hvis du ikke allerede har set, hvor flot der er blevet, er dette en oplagt mulighed for at komme og se det og samtidig deltage i generalforsamlingen.

Der vil være kaffe/the og kage.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og suppleant
  7. Eventuelt

Eventuelle forslag sendes til formanden på mail: henrik.kramer@hotmail.com senest mandag den 19.2.2024. Herefter offentliggøres den endelige dagsorden.

VI VIL VEJSTRUP