BORGERMØDE OM BOFÆLLESSKABET I VEJSTRUP

Torsdag den 24. november kl. 18.00 – 20.00 afholder Svendborg Kommune Borgermøde ang. det nye bofællesskab. Mødet holdes i Vejstrup Forsamlingshus. Undervejs i mødet serveres et lettere traktement.

Mødet holdes midt i den første høringsproces vedr. bofællesskabet. Høringsprocessen starter i dag og løber til den 8. december, så man kan indsende kommentarer og/eller forslag allerede nu eller vente til efter borgermødet.

Der kan findes flere oplysninger om planprocessen og borgermødet på Svendborg Kommunes hjemmeside.
Læs mere her

https://www.svendborg.dk/nyheder/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-bofaellesskab-i-vejstrup