INPUT FRA BORGERMØDET

Med endnu en stor tak for opbakningen på borgermødet den 19. januar følger her som lovet sammenskrivning af de gode input fra grupperne. Sammen med alle de andre gode input, Vejstrups borgere har givet gennem det sidste års tid, tages de med i det videre arbejde.