VEJSTRUP SKAL VÆRE FOR ALLE – FRA VUGGE TIL GRAV

Derfor

  • skal der være muligheder for, at alle typer mennesker skal kunne bosætte sig i Vejstrup
  • skal der være forskellige former for boliger (ejerboliger såvel som andelsboliger og lejeboliger, parcelhuse såvel som almennyttige boliger og bofællesskaber).
  • er der behov for bæredygtige løsninger på legeplads
  • skal man kunne færdes sikkert f.eks. på Landevejen og i Ådalen såvel dag som aften
  • skal byen tage sig indbydende ud
  • skal byen have et samlingssted, der rækker ud over private familiefester og foreningsarrangementer
  • er det disse emner, der vil blive debatteret på borgermødet den 27. oktober

Vi håber, der kommer rigtig mange Vejstrupborgere og giver deres besyv med på borgermødet den 27. oktober, så vi kan klæde byrådet godt på til at træffe gode beslutninger om Vejstrups fremtid.

Dagsorden for mødet er som tidligere nævnt sammensat ud fra borgerønsker og indeholder disse tre punkter:

  1. bosætning
  2. trafiksikkerhed
  3. landsbyforskønnelse.

Corona sætter sine begrænsninger for deltagerantallet. Derfor lægger vi os i selen for at finde et lokale, der kan supplere pladsen i forsamlingshuset. Her man kan følge mødet via livestreaming og få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Du kan også følge mødet hjemme i din stue, men vi vil gerne give muligheden for, at man kan dele oplevelsen med andre og kunne stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Stedet vil blive offentliggjort, så snart vi har en aftale på plads.

Tilmelding skal ske til Svendborg Kommune. Oplysningerne om, hvordan man tilmelder sig, kommer tirsdag morgen. Så hold øje med Facebook og hjemmesiden.

Dette opslag vil blive ophængt i skiltet ved forsamlingshuset – men del meget gerne informationen med din nabo, så chancen for, at vi når ud til alle, forøges.

Mange hilsener fra bestyrelsen

VI VIL VEJSTRUP

DERFOR ER DIN DELTAGELSE VIGTIG TIRSDAG DEN 27. OKTOBER