NU ER DER BRUG FOR DIG, SOM IKKE ER TIL BYGGESTØV OG VÆRKTØJ, MEN SOM KAN SÆTTE TING PÅ RETTE PLADS

Alle de mange ting, der har været opbevaret hos Agro Store skal nemlig nu bæres/køres tilbage til Vejstrup Forsamlingshus, gøres rene for støv og anbringes på deres nye pladser.
Måske skal der også gøres lidt rent, inden de kan sættes på rette plads?

Det vil ske i weekenden den 24.-25. februar, så meld dig til på mail henrik.kramer@hotmail.com eller på tlf. 81612106 – hvad enten du kan hjælpe begge dage eller bare et par timer en af dagene.

Til gengæld for din hjælp får du morgenmad kl. 8.30, frokost og eftermiddagskaffe – og ikke at forglemme hyggeligt samvær. Vi slutter senest kl. 15.30.