NU KAN DU VÆRE MED TIL AT LAVE NOGET FOR BØRN

Under mottoet ”fra vugge til grav” planlægger Vejstrup Forsamlingshus hvert år sine aktiviteter med den hensigt, at der skal foregå noget i forsamlingshuset for alle aldersgrupper. Det har givet sig udslag i mange forskellige arrangementer og aktiviteter som f.eks. koncerter, foredrag, spis sammen, syng sammen, yoga og seniortræning.

Fokus har dog mest været på den voksne del af borgerne; men nu vil forsamlingshuset gerne opstarte aktiviteter for børn. Første opgave bliver at være med til at arrangere en fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag den 27. februar.

Derfor: hvis du har lyst til at gøre noget for børnene og fællesskabet i Vejstrup og omegn, så kan du melde dig til en nystartet børnegruppe. Skriv eller ring til Henrik Kramer på tlf. 81612106, hvis du vil være med til at gøre en forskel.