STATUS PÅ FUNDRAISING TIL BYGGERIET


Med 2021 udløb den periode, hvor der skulle søges midler til den store ombygning af forsamlingshuset. Vi kan med taknemlighed konstatere, at der er opnået tilsagn om 3,54 mio. kr., som er sammensat af folke- og erhvervsaktier, mindre bidrag fra fonde og først og fremmest bevillinger fra Svendborg Kommune.

Forsamlingshusets bestyrelse har overvejet forskellige scenarier for, hvordan vi bedst går videre. Det vil vi gerne drøfte med foreningens generalforsamling den 10. februar, hvor vi håber at se rigtig mange.

Hvis du ikke allerede er medlem af forsamlingshuset, så meld dig ind nu og vær med til at beslutte, hvad der fortsat skal ske. Det koster 100 kr. for en husstand, 50 kr. hvis man er single. Send navn og adresse + beløb til foreningens mobilepay 811503.
Vi ses til spændende drøftelser den 10. februar.