PLANER OM OPSTART AF EN CAFÉ I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

En gruppe borgere har sat sig for, at Vejstrup Forsamlingshus skal have sin café, og at det ikke skal vente på ombygningen! De satser på, at Coronarestriktionerne vil blive mildere i det nye år, så caféen kan starte i januar 2021.

Caféen vil være åben for alle – unge som ældre – 2 gange om måneden mandag aften kl. 19.00 – 22.00. Der serveres og sælges kaffe/the, kage og vand, men ingen alkohol.

En gang om måneden vil der være et tema, som en interesseret borger foreslår og tager sig af. Der er dog ingen pligt til at deltage heri, hvis man blot vil besøge caféen og hygge sig.
Der vil også være mulighed for at etablere andre aktiviteter i caféen – igen uden at alle gæster er forpligtede til at deltage.

Der vil ligeledes blive mulighed for at udstille og eventuelt sælge; men det praktiske varetages af den enkelte kunstner/producent, og der er ikke kapacitet til, at produkterne kan opbevares på stedet.

Man er åben for, at caféen eventuelt kan være åben en eftermiddag en anden dag end mandag, hvis der er behov for det. Måske i forbindelse med et andet arrangement.

Opsætning og oprydning vil skulle varetages af dem, der er ansvarlige den respektive aften – gerne med hjælp af cafégæsterne.

Der skal laves stativer i letmetal, der kan bruges som skillevægge, der skal sys stof til skillevæggene og sys duge. Der kommer informationer herom senere, så hold øje, hvis du har lyst til at være med til det.

Cafégruppen består for nuværende af Werner Funder (høvding), Brigitte Funder, Margrethe Schmidt og Kirsten Theilmann; men de vil gerne have nogle flere frivillige til at hjælpe. Hvis du vil være med i gruppen, så kontakt Werner på telefon 52655358.