VEJSTRUP BYGGER SAMMEN

I Vejstrup spiser vi sammen, synger sammen – og nu skal vi også bygge sammen! Vejstrup Forsamlingshus går nemlig nu i gang med den længe planlagte ombygning og bygger Vejstrup Forsamlingshus om for 4 mio. kr.!

Bestyrelsen glæder sig over at have indsamlet så stort et beløb og sender en stor tak til de mange bidragydere – alle, der har købt aktier, Svendborg Kommune og de fonde, der har støttet.

På generalforsamlingen den 27. februar 2023 blev der givet grønt lys for bestyrelsens oplæg til byggeplan og til at starte processen. Det sidste arrangement i huset i 2023 bliver derfor Sct. Hans aften.

Hvad skal der laves? De penge, som forsamlingshuset har fået fra landsbyfornyelsespuljen, skal bruges på at forbedre forsamlingshusets tag, murværk, isolering, døre/vinduer, toiletter og tilgængelighed. Blandt andet skal der indrettes handicaptoilet. Disse opgaver bliver budt ud til håndværkere.

Resten af det indsamlede beløb vil gå til varmesystem, renovering af den store sal, køkken og café. Her skal der også håndværkere ind over, men renovering af den store sal og indretning af caféen skal overvejende laves med frivilligt arbejde ligesom en del nedrivningsarbejde. Der er heldigvis flere, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med frivilligt arbejde.

Den 22. og 23. april starter vi ombygningen med at rive depotet på den østre gavl ned.
Vi mødes kl. 8.30 og fortsætter arbejdet til senest kl. 16.00, begge dage. Der er brug for nedrivningsfolk, biler med trailer, samt madmor og hjælper til dagens serveringer lørdag den 22. april (søndags madmor har meldt sig). Der vil være forplejning i form af morgenmad, frokost, kage og drikkevarer.

Hvis du har et par timer, en hel dag eller måske to, som du vil bruge på fællesskabet i Vejstrup, så må du endelig kontakte Henrik Kramer på tlf. 81612106 eller mail henrik.kramer@hotmail.com. Der vil løbende komme informationer på Facebook og www.vejstrupforsamlingshus.dk om kommende arbejdsdage og opgaver.