UDEN KRYPTERING, INGEN INTERNET

Det er emnet for næste naturvidenskabelig foredrag, som Vejstrup Forsamlingshus livestreamer fra Aarhus Universitet tirsdag den 14. november kl. 19.00 – 21.00.

Hvordan kan vi kommunikere fortroligt og færdes sikkert på internettet? Et af hjælpemidlerne er kryptering, som dette foredrag vil give os viden om. Vi skal også høre om, hvad udviklingen af blockchain giver os af muligheder i fremtiden – f.eks. ved indgåelse og håndhævelse af kontrakter.

Foredragsholdere er professorer i datalogi Ivan Bjerre Damgård og Jesper Buus Nielsen, begge Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

VEL MØDT I VALGMENIGHEDENS HUS, BRUDAGERVEJ 6 – DER ER GRATIS ADGANG