1000 TAK TIL ALLE DEM DER BIDRAGER MED ARBEJDSKRAFT, INTERESSE OG ANDEN HJÆLP TIL “BYENS HUS”

De næste chancer for at deltage i en arbejdsdag er i arbejdsweekenden den 13.-14. januar og den 27.-28. januar.

Men du kan også hjælpe nogle fredage fra kl. 14.00 – eller på et andet aftalt tidspunkt, der passer dig bedre.

Ret henvendelse til Henrik Kramer på tlf. 81612106 og få en snak om, hvad du kan hjælpe med.