ER DU NY I VEJSTRUP?

Næste gang Vejstrup spiser sammen (den 1. september) inviteres nye borgere i Vejstrup særligt, så vi kan hilse på hinanden, og de kan blive budt velkommen i fællesskabet.

Henrik Kramer, der er formand for Vejstrup Forsamlingshus, har i det sidste års tid bestræbt sig på at besøge alle nye for at aflevere folderen ”Velkommen til Vejstrup”; men det er ikke altid, foreningen får information om nytilflyttede.

Hvis du derfor er tilflytter og endnu ikke har haft besøg, vil vi være taknemlige for, at du sender en besked til Karina på tlf. 51802892.

Det samme gælder, hvis du som nabo har kendskab til tilflyttere, der ikke har fået folderen.

GOD SOMMERFERIE

Skoleferien er lige om hjørnet, og Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle en god ferie med en stor tak for den flotte opbakning både under coronanedlukningen og efter genåbningen.

Måske skal du holde sommerferie på matriklen og trænger til en pause i malerarbejdet, drivhusprojektet, eller hvad du ellers har gang i af sommerprojekter? Så husk at der er fine seværdigheder og aktivitetsmuligheder lige om hjørnet!

Du kan blive inspireret til gode udflugtsmål, hvis du kigger forbi Vejstrup Forsamlingshus og kaster et blik på kortet over Gudmekongens Land.

God tur i det sydfynske landskab!

NU KAN DU SØGE BORGERBUDGETTET

Svendborg Kommune har afsat en pulje til at understøtte lokale fællesskaber og lokaldemokrati. Puljen kaldes Borgerbudget, og fordeles i et samarbejde mellem Lokaludvalget og foreninger og ildsjæle, der skaber fællesskab, lokaldemokrati og konkrete resultater.
I Landsbyklyngen Gudmekongens Land er der afsat 200.000 kr. Ansøgningsfristen er 7. juni.

Sådan søger man:
Vejstrup Forsamlingshus vil gerne stå bag ansøgningerne i Vejstrupområdet, så hvis du har en god idé, kan du henvende dig til Vejstrup Forsamlingshus og få formandens underskrift på dit projekt. Mail til henrik.kramer@hotmail.com eller ring 81 61 21 06 og aftal nærmere.
Man kan enten bruge ansøgningsskemaet herunder eller besvare følgende spørgsmål i en mail:
Projekttitel:
Budget:
Projektets formål:
Projektbeskrivelse:
Initiativtagere: (herunder kontaktoplysninger)
Hvordan skaber projektet værdi for hele Gudmekongens Land:
Tidshorisont:
Send eventuelt billeder eller andet materiale med.
Ansøgningerne skal sendes senest 7. juni til borgerbudget@gmail.com

Kriterier for ansøgningen:
At fremme fællesskaber i hele Gudmekongens Land eller i et af de enkelte lokalområder gennem kommunikation, verdensmål, adgang til naturen eller mødet mellem generationer.

VI GLÆDER OS TIL AT STØTTE OP OM DIN IDÉ

Venlig hilsen
Vejstrup Forsamlingshus

KAN MAN LEJE VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS ?

JA, DET KAN MAN GODT !

På grund af Corona og deraf følgende forsinkelse i fondsansøgninger har vi desværre som før nævnt måttet udskyde opstart af ombygningen et halvt år, så byggeriet går først i gang medio 2022.
Hvis du skal afholde et arrangement I 2021 eller i foråret 2022, kan du derfor roligt reservere forsamlingshuset!

Du kan se på hjemmesidens kalender, hvornår huset er ledigt.
Vi glæder os til at modtage din bestilling på telefon 30222986 (Inge Nielsen)

SKAL DU HOLDE FEST I 2021 ELLER 2022?

Hvis du overvejer at booke Vejstrup Forsamlingshus inden for det næste års tid, men har været usikker på, om det lod sig gøre i forhold til ombygningen, så kan du roligt gøre det! På grund af Corona og deraf følgende forsinkelse i fondsansøgninger har vi desværre måttet udskyde opstart af projektet et halvt år.

Hvis du skal afholde et arrangement i foråret 2022, kan du derfor roligt reservere forsamlingshuset! Vi håber derimod, at der efter sommerferien 2022 vil være fuld gang i byggeriet.

Vi glæder os til at modtage din bestilling på telefon 30222986 (Inge Nielsen)

Fantastisk start på salg af folke- og erhvervsaktier

”Folkeaktier på afstand” er for alvor kommet i gang. Sælgerne går i de kommende uger rundt to og to i Vejstrup Sogn, og de første borgere har allerede fået besøg. Modtagelsen har været overmåde positiv og helt over forventning. Det samme gælder salget af erhvervsaktier.

Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus takker mange gange for de mange bidrag – med hver donation rykker ombygningen et lille skridt nærmere, og jo flere, der bidrager, jo større chance er der for, at fonde vil interessere sig for projektet.

Den glade bestyrelse har nylig kunnet opdatere ”pengometeret”, som er ophængt på forsamlingshuset til 108.000 kr.! Målet er minimum 300.000 kr., og hvis opbakningen fortsætter, som den er startet med køb af såvel folkeaktier som erhvervsaktier, er der kun grund til optimisme.

Tusind tak!

Man bestemmer selv, hvor stort beløbet på ens folkeaktie skal være – dog minimum 100 kr. Man betaler med MobilePay, via bankoverførsel eller eventuelt med aftalte penge. Sælgerne registrerer køberne med navn, adresse og beløb, og senere afleveres folkeaktien på Coronasikker vis i Vejstrups postkasser.

Hvis sælgerne ikke træffer nogen hjemme ved første besøg, kommer de igen en anden dag, og lykkes det heller ikke her, så kommer der en seddel med betalingsoplysninger i postkassen.

Hvis man ikke bor i Vejstrup Sogn og derfor ikke får besøg, så kan man alligevel støtte projektet. Man betaler med MobilePay på 56904 (støtteforeningen) eller bankoverførsel på 5986 – 1170179 og skal blot huske at skrive F + adresse i kommentarfeltet. Alle donationer er velkomne, og bestyrelsen og byggegruppen siger på forhånd en stor tak for opbakning og støtte.

PLANER OM OPSTART AF EN CAFÉ I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

En gruppe borgere har sat sig for, at Vejstrup Forsamlingshus skal have sin café, og at det ikke skal vente på ombygningen! De satser på, at Coronarestriktionerne vil blive mildere i det nye år, så caféen kan starte i januar 2021.

Caféen vil være åben for alle – unge som ældre – 2 gange om måneden mandag aften kl. 19.00 – 22.00. Der serveres og sælges kaffe/the, kage og vand, men ingen alkohol.

En gang om måneden vil der være et tema, som en interesseret borger foreslår og tager sig af. Der er dog ingen pligt til at deltage heri, hvis man blot vil besøge caféen og hygge sig.
Der vil også være mulighed for at etablere andre aktiviteter i caféen – igen uden at alle gæster er forpligtede til at deltage.

Der vil ligeledes blive mulighed for at udstille og eventuelt sælge; men det praktiske varetages af den enkelte kunstner/producent, og der er ikke kapacitet til, at produkterne kan opbevares på stedet.

Man er åben for, at caféen eventuelt kan være åben en eftermiddag en anden dag end mandag, hvis der er behov for det. Måske i forbindelse med et andet arrangement.

Opsætning og oprydning vil skulle varetages af dem, der er ansvarlige den respektive aften – gerne med hjælp af cafégæsterne.

Der skal laves stativer i letmetal, der kan bruges som skillevægge, der skal sys stof til skillevæggene og sys duge. Der kommer informationer herom senere, så hold øje, hvis du har lyst til at være med til det.

Cafégruppen består for nuværende af Werner Funder (høvding), Brigitte Funder, Margrethe Schmidt og Kirsten Theilmann; men de vil gerne have nogle flere frivillige til at hjælpe. Hvis du vil være med i gruppen, så kontakt Werner på telefon 52655358.

UNDRER DU DIG OVER, HVOR FOLKEAKTIERNE BLIVER AF?

Så er det ikke så mærkeligt, for den 20. september måtte vi som bekendt aflyse vores planlagte tur rundt i Vejstrup for at sælge folkeaktier, og siden har der været stille om projektet.

Og dog. Vi har blandt andet modtaget penge fra nogle borgere, som gerne ville af med de kontanter, de havde klar til os i september, og der er også fuld gang i salget af aktier til erhvervslivet. Det gør, at søjlen på ”pengometeret” alligevel er steget! En stor tak for det!

Men hvornår kommer vi rundt i Vejstrup? Svaret er, at det ved vi ikke, men det bliver lige så snart, det på en eller måde kan forenes med Coronatallene. Det kan derfor blive med kort varsel.

Indtil da vil vi gerne sige en kæmpe tak for den støtte og opmærksomhed, vi får fra alle sider!