HUSK OPSLAGSTAVLEN

Vi opfordrer til, at vi i disse Coronatider for alvor holder sammen i Vejstrup og viser, at vi vil sammenhold og fællesskab. Det har vi set så mange gode eksempler på i de sidste par år, hvor Vejstrups borgere har støttet op om hinanden og forsamlingshuset ved at møde trofast frem.

I den kommende tid skal vi holde sammen og vise, at vi vil fællesskabet – ikke ved at møde frem i forsamlingshuset, men ved at hjælpe hinanden der, hvor vi bor.
Ingen ved nok om Corona til præcis at vide, hvad der er det rigtige at gøre; men vi må følge de retningslinjer, der er givet og hjælpe hinanden med det, vi hver især har mulighed for at gøre. Hold derfor øje med naboen. Er der sygdom? Er der behov for hjælp? Kan du gøre noget selv, eller kender du andre, der kan hjælpe?

Der er allerede gang i diverse hjælpegrupper på Facebook. I den sammenhæng gør vi opmærksom på, at der findes en Facebookgruppe – Opslagstavlen Vejstrup, Fyn – som ligger lige for at bruge i kommunikationen om, hvem der har brug for hjælp, og hvem der vil hjælpe i Vejstrup.

Og husk, at den dejlige Vejstrup Ådal er altid åben – og der må man gerne komme, selv om man er forkølet.

Du kan finde svar på, hvordan du i øvrigt skal forholde dig her https://politi.dk/coronavirus-i-danmark eller her https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar