Tak for fremmødet til borgermødet

Borgermødet i aftes samlede 40 borgere, hvilket må siges at være flot ud af et befolkningsgrundlag på godt 400! Det ville svare til, at der mødte 2500 frem til et tilsvarende møde i Svendborg. Det ville næppe ske – så en stor stor tak for fremmødet!

Gråbrødre arkitekter præsenterede et meget visionært og ambitiøst oplæg, der nok overraskede og imponerede de fleste. Oplægget tog dels udgangspunkt i bestyrelsens og borgernes ønsker fra før sommerferien, dels i et kig tilbage i historien hvor Vejstrup Forsamlingshus ikke fremtrådte som et slidt gammelt hus, men som et særdeles flot og særegent samlingspunkt på et meget synligt sted i byen. De samme kvaliteter søges opnået i det nye projekt både med henblik på at samle byen, udvikle byen og fange fonde og andre interessenters interesse for projektet.

Efter præsentationen var der en pause, hvor folk summede over kaffen, og efterfølgende var der en meget konstruktiv debat, hvor både begejstring og betænkeligheder blev delt. Der var enighed om, at eftersom ønsket er, at projektet skal bidrage til at samle lokalområdet, så vil betænkeligheder blive taget og behandlet seriøst, ligesom der var enighed om, at salg af folkeaktier ville være en god idé. Grundlæggende var der i det hele taget ingen tvivl om, at der var opbakning til projektet som helhed.

Næste skridt er, at byggegruppen og arkitekterne drøfter tilkendegivelserne fra mødet, skitserne revideres og de tilrettede skitser bliver offentliggjort. Der skal ligeledes ske en henvendelse til kommunen, og så skal vi i gang med folkeaktier og fundraising.

Følg med her på hjemmesiden, i Fyens Amts Avis, i Folk og Fæ og på Facebook.

Efter opfordring blev billederne fra den lille udstilling om forsamlingshuset hængende i den lille sal. Tag et kig på dem ved lejlighed.