Nyt fra bestyrelsen – juni 2019

Hovedpunkter fra bestyrelsesmødet mandag den 17 juni 2019

Der er nu i alt anskaffet nye stole og borde til 150 personer
Alle kan nu sidde godt, og de nye borde er væsentlig lettere at håndtere end de gamle.
De gamle møbler er enten solgt eller smidt ud.

Der er anskaffet en støvsuger, så det er lettere for lejere at rengøre stolene efter brug.
Det er vigtigt, at der bliver passet godt på de nye stole – de skal holde i mange år!

Terrassen er ved frivillig arbejdskraft blevet udvidet og gjort indbydende
Tak til Jette, Jan og co.

Der arbejdes på en tjekliste og ændring af proceduren for overtagelse og aflevering af huset.

Der er indgået rådgiveraftale med et arkitektfirma
Aftalen omfatter udarbejdelse afholdelse af et borgermøde før sommerferien samt udarbejdelse af materiale til fondssøgning og præsentation på et borgermøde i september. Når vi har fået penge til selve byggeprocessen indgås en ny aftale om projektering og byggestyring.

Der afholdes borgermøde / Visionsaften tirsdag den 25. juni kl. 19.00-21.00 i forsamlingshuset.
Vi håber på stort fremmøde og byder på gratis kaffe og kage.

Kassebeholdningen er cirka 90.000 kr.

Der er arbejdsdag lørdag den 22. juni
Der mangler en del tilbagemeldinger, så måske er tilslutningen ikke så stor. Der er masser at tage fat på, men arbejdsopgaverne må nødvendig tilpasses antallet af deltagere. Oprydning i skuret og indretning til opbevaring af de nye borde er højt prioriteret, så møblerne ikke tager skade.

Aktiviteter inden sommerferien: arbejdsdag – Sankt Hans – borgermøde

Foreløbige aktiviteter efter sommerferien: borgermøde – koncert med Gasbox – loppemarked – adventsarrangement.

Næste planlagte bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. Sept 2019
Punkter på mødet er blandt andet
– Opfølgning på gode idéer fra generalforsamlingen
– ”Velkommen til Vejstrup” (folder)
– Revidering af forretningsorden