KAN MAN LEJE VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS ?

JA, DET KAN MAN GODT !

På grund af Corona og deraf følgende forsinkelse i fondsansøgninger har vi desværre som før nævnt måttet udskyde opstart af ombygningen et halvt år, så byggeriet går først i gang medio 2022.
Hvis du skal afholde et arrangement I 2021 eller i foråret 2022, kan du derfor roligt reservere forsamlingshuset!

Du kan se på hjemmesidens kalender, hvornår huset er ledigt.
Vi glæder os til at modtage din bestilling på telefon 30222986 (Inge Nielsen)