HYGGELIG SANKT HANS

Vejstrup Forsamlingshus siger tak for en hyggelig Sankt Hansaften med fællesspisning, flot fremmøde ved gadekæret og en god og vedkommende båltale af Mette Kristensen.
Tak til Sankt Hansgruppen for arbejdsindsatsen med forberedelser, afvikling og oprydning.