GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 27.2.2020

Så er tiden igen kommet til den årlige generalforsamling, og vi håber at se rigtig mange af vores trofaste medlemmer TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 18.00-21.00 I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS.

Der serveres en let anretning, inden den egentlige generalforsamling starter – så du kan springe aftensmaden over derhjemme!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning, herunder orientering om byggeprocessen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg til eventuel lånoptagning i forbindelse med delvis selvfinansiering af ombygningen
  5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 1 uge før og offentliggøres på www.vejstrupforsamlingshus.dk i dagene før generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af formand
  8. Valg af 2 revisorer og suppleant
  9. Eventuelt

Generalforsamling for støtteforeningen vil blive afholdt inden for samme tidsrum. Nærmere herom følger.

VEL MØDT!