TAK OG FARVEL TIL STØTTEFORENINGEN

På støtteforeningens generalforsamling blev det besluttet at nedlægge støtteforeningen, da dens funktion ikke længere har betydning på grund af ændret lovgivning. Dette kræver endnu en generalforsamling, som snarest vil blive indkaldt.

Der skal lyde en stor tak til dem, der i årenes løb har ydet en værdifuld indsats i støtteforeningen. Vi glæder os over, at ressourcerne nu kan samles i foreningen Vejstrup Forsamlingshus. Som en direkte udløber af nedlæggelsen tilsluttede generalforsamlingen sig, at den afgående formand for støtteforeningen, Karina Tørnqvist, tilknyttes bestyrelsen som en ekstra ressource.