STATUS FRA BYGGEGRUPPEN

Efter en periode med telefonmøder på grund af Corona har byggegruppen genoptaget de fysiske møder. Gruppen melder, at der er fuld gang i fondssøgningen, og at der forventes svar på de første ansøgninger inden sommerferien.

Gråbrødre Arkitekter, som er rådgivere på projektet, er i god dialog med Svendborg Kommune, og de foreløbige tilbagemeldinger er meget positive.

Vi glæder os til at fortælle mere, så snart der er nyheder.