SØJLEN PÅ PENGOMETERET BLEV SPRÆNGT

550.000 kr. indsamlet alene ved salg af folke- og erhvervsaktier til fordel for ombygning af Vejstrup Forsamlingshus! Det er mere end det dobbelte af det oprindelige mål og 250.000 kr. mere end det justerede.

Mottoet “VI VIL VEJSTRUP” har i sandhed vist sig at være velvalgt, og vi kan ikke sige tilstrækkeligt TAK til alle, der har bidraget.

Inden jul vil pengometeret blive opdateret med en status på, hvor mange midler der i alt er rejst til byggeriet.

VI VIL VEJSTRUP !