HØSTFEST – EN NY TRADITION?

Søndag den 2. oktober gentages succesen fra 2021, hvor Vejstrup Valgmenighed og Vejstrup Forsamlingshus arbejdede sammen om en festlig høstfest.

Programmet er endnu ikke helt på plads, men det ligger fast, at der lægges ud med høstgudstjeneste i Valgmenighedskirken kl. 10.00, og at arrangementet fortsætter med musik, dans og spisning i forsamlingshuset. Måske kommer der også en lille konkurrence.

Nærmere detaljer vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og på Valgmenighedskirkens hjemmeside.