ER DU OPTAGET AF GENBRUG, BÆREDYGTIGHED OG GRØNNE TILTAG?

I forbindelse med ombygningen af Vejstrup Forsamlingshus er idéen om en ”Grøn Tænketank” opstået. Planen er at oprette en gruppe, der tænker grønne tanker og udarbejder idéer til projekter/tiltag, som kan fremme den grønne omstilling dels i byens fremtidige mødested, dels i Vejstrup i øvrigt.

Gruppen vil mødes efter behov – vi forestiller os, at det vil blive cirka 2 gange på 3 måneder, men det bestemmer gruppens medlemmer suverænt.

Gruppen formidler sine idéer via Facebook og hjemmesiden, og hvis ideen er banebrydende, kan vi måske få dagspressen med ind om.

Hvis gruppen har mod på at lave arrangementer i forsamlingshuset, hvor der inviteres inspirerende oplægsholdere, så har den naturligvis frihed til det, blot økonomien afklares med forsamlingshuset.

Du kan ringe eller skrive til Elisabeth, hvis du har lyst at være med – tlf. 21284056, mail antonsen@dadlnet.dk