VIND BILLETTER TIL JIMMY JØRGENSEN I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS


Forsamlingshuset udlodder nu 5×2 billetter til koncerten den 24. september kl. 18.00.
Der er spisning kl. 18.00, og musikken starter op kl. 19.30.

Du kan deltage, hvis du bruger Facebook. Her skal du gå ind på siden “Det sker i Vejstrup, Fyn” og like og meget gerne dele det opslag, der annoncerer konkurrencen samt skrive navnet på den, du vil til koncert med, i kommentarfeltet. Du skal gøre det senest den 15.9. kl. 18.00. Så har du chancen for en dejlig mad- og musikoplevelse.

Den 15.9. trækkes der lod, og vinderne får personligt besked.

Konkurrencen er udelukkende sponsoreret af Vejstrup Forsamlingshus

UDSTILLING VED FORSAMLINGSHUSET: Grundtvigianerne i Vejstrup

Den Sorte Boks er Svendborg Museums mobile museum. Med Den Sorte Boks bringer Svendborg Museum historien ud, der hvor den skete. Fra den 16. september står Boksen ved Vejstrup Forsamlingshus med en udstilling om Grundtvigianerne i Vejstrup.

Landsbyen ligner umiddelbart mange andre landsbyer langs en landevej, men netop Vejstrup har siden 1840’erne været et særligt kraftcenter for Grundtvigs tanker. Arven efter Grundtvig er særligt synlig i landsbyen, der både har en aktiv valgmenighed, en efterskole og en stor opbakning til forsamlingshuset.

Hvorfor blev netop Vejstrup et grundtvigiansk kraftcenter? Hvem drev den udvikling? Hvilken kulturarv efterlod de? Og hvordan er man grundtvigianer i 2021? Udstillingen giver et bud på dette og viser nogle af de aftryk, grundtvigianerne har sat på Vejstrup.

Den Sorte Boks åbner torsdag den 16. september kl. 15.00. Udstillingen kan ses frem til og med 11. oktober. Der er åbent hver dag kl. 8-21. Der er gratis adgang.

HUSK TILMELDING TIL LÆSEKLUB

Husk, et det er den 13. september, du senes skal tilmelde dig, hvis du vil deltage i arrangementet om opstart af en læseklub.

Skriv til Dorthe Fischer på tlf. 30251554, hvis du vil være med.

Du kan læse mere om læseklubben her: https://www.vejstrupforsamlingshus.dk/for-laeseheste-og-bogorme/

BIG BANG OG DET USYNLIGE UNIVERS

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS DEN 5. OKTOBER KL. 19.00 – 21.00: Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet.

Vi ved, at universet begyndte i et Big Bang. Vi ved, at det udvider sig hurtigere og hurtigere, men vi ved ikke med sikkerhed hvorfor. Den mest sandsynlige forklaring er, at vores univers er fyldt med mørk energi.

Vi ved også, at galakser, herunder vores egen Mælkevej, aldrig var blevet dannet, hvis universet ikke også var fyldt med mørkt stof – en eksotisk type stof, der er usynligt, men påvirker sine omgivelser via tyngdekraften. Uden det mørke stof var stjerner og planetsystemer heller ikke blevet dannet, og vi og livet ville ikke eksistere.

I Steen Hannestads foredrag ”Big Bang og det usynlige univers” opdateres du om den nyeste forskning i kosmologi, og vi ser på perspektiverne for, om forskningen i de kommende år kan give os svar på hvad det usynlige univers egentlig består af.

Der er gratis adgang og ingen tilmelding – men kom i god tid. Foredraget starter præcis.

HAR DU MELDT DIG TIL SPISNING FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN?


Alle medlemmer bydes på en let anretning kl. 18.00. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent i 2019 eller har købt en folkeaktie.
TILMELDING TIL SPISNING: sms til 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og kræver ikke tilmelding. Støtteforeningen holder generalforsamling i forlængelse af forsamlingshusets generalforsamling.
SE DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN HER

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus
tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Status på ombygning af forsamlingshuset
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Lars Møller Andersen – modtager genvalg
  Torben Nielsen – modtager genvalg
  Elisabeth Antonsen – modtager genvalg
  Mette Hahn ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år.
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant
  Genvalg modtages
 7. Eventuelt

Du kan downloade dagsordenen her.

HUSK AT MELDE DIG TIL SPISNING PÅ 81612106 SENEST MANDAG DEN 6. SEPTEMBER

VIL DU VÆRE MED I ARBEJDET MED FÆLLESSKABET?

Hvis du har lyst til at arbejde aktivt i foreningen, så findes der flere muligheder. Du kan stille op til valg til bestyrelsen ved den årlige generalforsamling, eller du kan melde dig til at være med til planlægge og afvikle et af de mange arrangementer. Du kan også hjælpe med at vedligeholde hjemmesiden eller Facebook, skrive artikler eller dele flyers ud. Se her, hvordan du kommer med.

Hvis du deltager i generalforsamlingen den 7. september, har du mulighed for at stille spørgsmål om arbejdsgrupperne og skrive dig på til dem, du har lyst til.